ปลาหมึกยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลกColossal squid เป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบขณะนี้ ถึงมันจะมีขนาดใหญ่โต แต่ก็เป็นสัตว์ที่ลึกลับ ที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำลึกในช่วงโตเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในน้ำลึกถึง 2,200 เมตร

รายละเอียดเกี่ยวกับ ปลาหมึกยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก

  • Colossal Squid มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Mesonychoteuthis hamiltoni มาจากภาษากรีซ โดย mesos แปลว่า กลาง , nychus แปลว่า เขี้ยว , teuthis แปลว่า ปลาหมึก
  • Colossal Squid ขนาดใหญ่ที่สุด ที่จับได้นั้นมีความยาว 10 เมตร หนัก 495 กิโลกรัม จับได้ที่นิวซีแลนด์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2007
  • คาดกันว่ามันจะสามารถมีขนาดใหญ่โตได้ถึง 12 - 14 เมตร ซึ่งเป็นการประเมินจากชิ้นส่วน ซากชิ้นเล็กที่ถูกฟัดขึ้นมาเกยตื้น แล้วเปรียญเทียบกับ ปลาหมึกที่จับได้
  • ด้วยขนาด 12 - 14 เมตร ทำให้ ปลาหมึกยักษ์ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • Colossal Squid มีปากที่เป็นจงอยเขี้ยวขนาดใหญ่ ที่ปลายหนวดมีเขี้ยวตะขอขนาดใหญ่ที่ใช้ในการจับเหยื่อ มันเป็นสัตว์นักล่า แห่งทะเลลึก
  • ปลาหมึกตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มาก
  • การค้นพบมันครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ ค้นพบหนวด 2 เส้นในท้องของวาฬสปอร์ม ( Sperm whale )
  • ในปี 1981 เรือ Ross sea ของรัสเซีย สามารถจับมันได้ที่ อาร์กติก ปลาหมึกที่จับได้มีความยาว 4 เมตร
  • ปลาหมึกยักษ์ ยังครองตำแหน่ง สัตว์ ตาโตที่สุดในโลก ด้วยดวงตาขนาด 28 เซ็นติเมตร
ปลาหมึกยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก
ภาพขณะที่จับปลาหมึกยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จับได้ ในปี 2007

ข้อมูลอ้างอิง ปลาหมึกยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Squid

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom