สัตว์ ตัวใหญ่ที่สุดในโลก

ปลาวาฬสีน้ำเงิน สัตว์ ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Blue whale ปลาวาฬสีน้ำเงิน เป็น สัตว์ตัวใหญ่ที่สุดในโลก โดยปลาวาฬสีน้ำเงิน ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้ได้ มีน้ำหนักถึง 190 ตัน มีความยาวกว่า 30 เมตร พวกมันเป็นสัตว์ที่มีอัตราความเสี่ยงสูญพันธุ์ในระดับสีแดง ( IUCN )

ช้างน้ำ สัตว์กินเนื้อ ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Southern Elephant Seal ช้างน้ำแดนใต้ เป็น สัตว์กินเนื้อ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พวกมันมีน้ำหนักกว่า 5 ตัน มีความสูงกว่า 6.9 เมตร มีถิ่มที่อยู่อาศัยบริเวณ Antarctic ในช่วงศตวรรษที่ 19 พวกมันถูกล่าจน เกือบสูญพันธุ์ แต่ในปัจจุบันพวกมันมีจำนวนประมาณกว่า 6 แสนตัวแล้ว

ลิงกอริล่า ลิงไร้หาง ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Black Gorilla ลิงกอริลล่าดำ เพศผู้ เป็น ลิงไร้หาง ตัวใหญ่ที่สุดในโลก พวกมันมีน้ำหนักกว่า 225 กิโลกรัม สูงกว่า 1.83 เมตร พวกมันพบได้เพียงแหล่งเดียวในโลกในป่า ทางตะวันออกประเทศซาเอียร์ (Zaire) ในประเทศอัฟริกา คาดว่ามีเหลือในธรรมชาติเพียง 5,000 ตัวเท่านั้น

งูอนาคอนดาเขียว งู ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Green Anaconda งูอนาคอนดาเขียว มันไม่ใหญ่โตเท่าในภาพยนต์ของ Hollywood แต่ก็นับว่าใหญ่มากกับความยาวกว่า 9.5 เมตร และน้ำหนักกว่า 250 กิโลกรัม และมีรายงานว่าตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวประมาณ 11 เมตรแต่ไม่สามารถจับตัวได้

ช้างอัฟริกา สัตว์บก ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
African Bush Elephant ช้างอัฟริกา เป็น สัตว์บก ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก คุณอาจจะต้องตกใจเมื่อทราบว่าลูกช้างแรกเกิดก็มีน้ำหนักมากถึง 100 กิโลกรัมแล้ว และช้างตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึก มีน้ำหนักมากถึง 12,272 กิโลกรัม

นกกระจอกเทศ นก ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Ostrich นกกระจอกเทศ เป็น นก ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูงกว่า 2.7 เมตร และน้ำหนักกว่า 156 กิโลกรัม และพวกมันยังเป็นเจ้าของสถิติ สัตว์ที่มีใข่ี ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลอ้างอิง สัตว์ ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Animals on Earth )


  • http://www.greenexpander.com/2007/10/22/biggest-animals-on-earth/
  • http://ngm.nationalgeographic.com/2009/03/blue-whales/nicklin-photography
  • http://www.karlson.ru/lj/minazo.html
  • http://johnnyflanigan.wordpress.com/2009/05/08/our-utopian-animal-is-the-silverback-gorrila/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom