ต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกGeneral Sherman นายพลเชอร์แมน คือ ต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก นายพลเชอร์แมนเป็นต้น Giant Sequoia ขึ้นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ Sequoia ในแคลิเฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่านายพลเชอร์แมนมีอายุประมาณ 2,300 - 2,700 ปี ( ต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลก คือ พโระมี-ธยูซ มีอายุประมาณ 4844 ปี ) โดยต้นไม้ต้นนี้ได้ชื่อตาม นายพล William Tecumseh Sherman ใ่นช่วงลงครามเหนือใต้ ( American Civil War ) โดยนักธรรมชาติวิทยาชื่อ James Wolverton ผู้เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายพลเชอร์แมน ตั้งให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายพล ในปี 1931
ในเดือนมกราคม 2006 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อนายพลเชอร์แมน เมื่อกิ่งอันใหญ่ที่สุดของท่านนายพลเชอร์แมนได้หักลงมา ในระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นอย่างไร แต่กิ่งที่หักลงมีขนาดใหญ่ และความยาวกว่า 30 เมตรพบรอยปริแตกซึ่งแสดงให้เห็นถึงผิดปกติของสุขภาพของท่านนายพล แต่ท่านนายพลเชอร์แมนก็ยังคงไม่ศูนย์เสียตำแหน่ง ต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากการคำนวณหาขนาดใช้ เฉพาะเนื้อไม้ในส่วนลำต้นเท่านั้น ไม่รวมกิ่ง

รูปกิ่งขนาดใหญ่ที่สุดที่หักลงมาเมื่อเดือนมกราคม 2006 เมื่อเปรียญเทียบกับคนแล้ว กิ่งของท่านนายพลเชอร์แมนมันก็ซุงเราดีๆนั้นเอง
ข้อมูล สัดส่วน ของ ท่านนายพลเชอร์แมน ต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก

  • ข้อมูลจากปี 1997
  • ความสูงจากพื้นถึงยอด 83.8 เมตร
  • เส้นรอบวงที่ฐาน 31.3 เมตร
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐาน 11.1 เมตร , 7.7 เมตรที่สูงจากพื้น 1.4 เมตร , 5.3 เมตรที่สูงจากพื้น 18 เมตร , 4.3 ที่สูงจากพื้น 55 เมตร
  • กิ่งขนาดใหญ่ของต้นอยู่สูงจากพื้น 39.6 เมตร
  • ปริมาตรเนื้อไม้ 1,487 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้ท่านนายพลเชอร์แมน เป็น ต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก

รูปท่านนายพลเชอร์แมน ก็แบบเต็มจากโคนกันเลย

ข้อมูลอ้างอิง ต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ( General Sherman )

  • http://en.wikipedia.org/wiki/General_Sherman_%28tree%29
  • http://pixdaus.com/index.php?pageno=3&name=hungryghost&sort=userbest

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom