เขื่อน ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก

เขื่อน ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Dam )

Three Gorges Dam เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ ใหญ่ที่สุดใลก ก่อสร้างกั้นแม่น้ำแยงซี(Yangtze) ในจังหวัดฮูไบ(Hubei) ของประเทศจีน(China)

ข้อมูลเฉพาะ เขื่อน Three Gorges Dam เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 • เรื่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1994
 • โครงสร้างเขื่อนสร้างเสร็จเมื่อปี 2006
 • ขณะนี้เขื่อนอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ขนาด 700 เมกะวัตท์ (MW) รวมทั้งสิ้น 32 เครื่อง คาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 22,500 MW
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก เขื่อนใหญ่
แน่นอนเมื่อเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต้องมีเครือง Generator ซ้ายเป็นหลุมสำหรับติดตั้งเครื่อง Generator ( เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ) รูปขวาเป็นรูปการยก Turbine engine น้ำหนักกว่า 1,700 ตันลงติดตั้งในหลุม ที่เห็นเป็นสีแดงอยู่รอบๆ คือคนงาน ( Turbine คือ กังหันเมื่อน้ำไหลผ่านเพื่ิอไปหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า )

เขื่อนใหญ่ยักษ์
ภาพขณะติดตั้ง Turbine engine และหลังติดตั้งแล้วเสร็จ
 • ความยาวเขื่อน 2,335 เมตร
 • ความสูงเขื่อน 101 เมตร
 • ความกว้างที่ฐานเขื่อน 115 เมตร wowboom
 • ประมาณการค่าก่อสร้าง 1,365 ล้านล้านบาท ( 39 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ )
 • ความสามารถในการเก็บกักน้ำ 39.3 ลูกบาก์ศกิโลเมตร
 • พื้นที่ผิวน้ำกักเก็บ 1,045 ตารางกิโลเมตร ( ก็ประมาณจังหวัด สมุทรปราการทั้งจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ 1,004.1 ตารางกิโลเมตร)

รูปซ้าย ภาพถ่ายจากอากาศเขื่อน Three Gorges Dam จะเห็นทางที่น้ำไหลออกมาเป็นสาย เมื่อเทียบกับรูปขวา จะเห็นทางน้ำไหลมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับคน

ได้หนึ่งเขื่อน ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ เสียอีก หนึ่งใหญ่ที่สุดในโลก

เป็นที่น่าเสียดาย ที่การก่อสร้างเขื่อน Three Gorges Dam ขวางกั้นแม่น้ำแยงซี(Yangtze) เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเร่งให้ปลา Paddlefish หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ปลาดาบจีน ( Chinese Swordfish ) หรือบางท้องที่เรียกว่า แพนด้ายักษ์ แม่น้ำ (Giant Panda of the Rivers) หายไปจากแม่น้ำแยงซี และคาดว่าอาจจะสูญพันธุ์ ไปแล้ว ปลาดาบจีนนับเป็น 1 ในสายพันธุ์ ปลา ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก ( ฺBiggest fish ) สายพันธุ์หนึ่ง


รูป นักท่องเที่ยวกำลังเดินผ่าน ปลา Chinese Paddlefish ที่จัดแสดงอยู่ที่สถาบันวิจัยปลาแม่น้ำแยงซีเกียง

ข้อมูลอ้างอิง เขื่อน ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges_Dam
 • http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-03/24/content_835679.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom