ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก

ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก ( Plitvice Lakes )
Plitvice Lakes ทะเลสาบพลิทไวซ์ 1 ใน ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก มันเป็นทะเลสาบจำนวน 16 ทะเลสาบ ที่ไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างต่อเนื่องประสานด้วย น้ำตกเป็นชั้น ผนวกกับน้ำที่ใส และพันธุ์ไม้นานาชนิด แบบป่าดิบฝน ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึก ที่ห่างไกล จึงทำให้มันคงความงามไว้ได้ ดุจสวนสวรรค์ ของเหล่าเทพก็ไม่ปาน

ข้อมูลเฉพาะ ของ ทะเลสาบพลิทไวซ์ Plitvice

 • เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่รวมตัวอันของทะเลสาบขนาดเล็กที่ไหลลดหลั่น ต่อเนื่องกันด้วยน้ำตก จำนวน 16 ทะเลสาบ
ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก ( Plitvice Lakes )
ลักษณะการรวมตัวกันของทะเลสาบขนาดเล็กจนเกิดเป็นทะเลสาบ Plivice
 • เป็นทะเลสาบที่ซ่อนตัวอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Plitvice Lakes municipality ของประเทศ โครเอเซีย ( Croatia ) บริเวณใกล้พรมแดนระหว่างประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา( Bosnia & Herzegovina )
 • เป็นทะเลสาบที่ก่อตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา Licka PlješevicaPlješevica mountain กับเทือกเขา the Mala Kapela mountain
แผนผังทะเลสาบ litvice Lakes
แผนผังทะเลสาบ Plivice ที่ทอดตัวยาวกว่า 8 กิโลเมตรจากเหนือไปใต้
 • ทะเลสาบมีลักษณะทอดตัวยาวไปตามแนวร่องระหว่างเทือกเขา และมีเขื่อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขวางกันทะเลสาบเป็นช่วงอันเกิดจาก พวกมอส สาหร่าย และแบคทีเรีย(Bacteria) จะก่อตัวเป็นเปลือกแข็งห่อหุ้มสลับกันไปเป็นชั้น โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณ 1 เซ็นติเมตร ต่อ ปี
การก่อตัวของเขื่อนตามธรรมชาติ
ลักษณะการก่อตัวของ มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย จนกลายเป็นปราการธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกเล็กมากมาย
 • โดยมีจะเริ่มต้นของทะเลสาบ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 636 เมตร จนมาสิ้นสุดที่ระดับความสูง 503 เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร จากทิศทางเหนือไปใต้
ภาพตัดทะเลสาบ Plitvice Lakes
ภาพตัดทะเลสาบ Plivice จากที่ระดับความสูง 636 เมตร จนมาสิ้นสุดที่ระดับความสูง 503 เมตร
(ปล. ใครอ่านออกช่วยแปลทีว่า แต่ละสีคืออะไร ผมจนปัญญาจริงๆ)
 • ทะเลสาบกินพื้นที่กว่า 2 ตารางกิโลเมตร
 • จะสุดท้ายของทะเลสาบไปบรรจบกับแม่น้ำ Korana
 • ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1979
 • ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมาย และนกกว่า 126 ชนิด และในจำนวนนี้กว่า 70 ชนิดเป็นนกที่พบได้เพียงที่นี้ที่เดียวในโลก
คลังภาพ Plitvice Lakes ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก


ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก ( Plitvice Lakes )
บางส่วนของทะเลสาบ Plitvice Lakes ที่ถูกแบ่งเป็นชั้นโดยปราการธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กขึ้นทั่วพื้นที่

ทะเลสาบ
หนึ่งในอีกจุดที่สวยที่สุดของทะเลสาบนี้ ที่เป็นอีกหนึ่งภาพที่มีการ Foreword Mail กันและมีการให้ข้อมูลผิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางใต้ขของประเทศไทย เช่น น้ำตกเมืองตรัง

ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก
ในในอีกมุมของทะเลสาบ จะเห็นที่มุมล่างซ้ายมีทางเดินไม้ที่ลัดไปตามแนวทะเลสาบเพื่อ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา
น้ำในในทะเลสาบนั้นยังใส และสะอาดจนมองเห็นปลาที่แวกว่ายอย่งชัดเจน

บทความ เกี่ยวกับ สถานที่ทางธรรมชาติ สวยที่สุดในโลก

หุบเขา สวยที่สุดในโลก ทะเลทราย สวยที่สุดในโลก แนวปะการัง สวยที่สุดในโลก ภูเขา สวยที่สุดในโลก ถ้ำคริสตัล สวยที่สุดในโลก แม่น้ำ สวยที่สุดในโลก บ่อน้ำพุร้อน สวยที่สุดในโลก น้ำตก สวยที่สุดในโลก ไบเบิ้ล แห่ง ปีศาจ หนังสือโบราณ ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลอ้างอิง ทะเลสาบ ที่ สวยที่สุดในโลก ( Plitvice Lakes )

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Plitvice_Lakes_National_Park
 • http://forums.myspace.com/t/2585987.aspx?fuseaction=forums.viewthread
 • http://www.adventure-travel.org.uk/EUROPE/plitvice.php

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom