ข้อคิด จาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชุด เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

ว. วชิรเมธี ชุด เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ข้อคิดจาก พระอาจรย์ หากต้องการมีชีวิตที่ สวัสดี จงอย่างขาดในสิ่งต่อไปนี้ หากขาดจงแสวงหามา โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ข้อคิด จาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชุด เพื่อความ

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรมี "สติปัญญา"
สิ่งที่เธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม"
สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรเข้าหา "นักปราชญ์"
สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์"
สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล"
สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม"
สิ่งที่เธอควรจดจำ "ผู้มีคุณ"
.
พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์"
สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน"
สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"
.
พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี"
สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

ข้อมูลอ้างอิง ข้อคิด จาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชุด เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

  • http://www.whitemedia.org/wma/content/view/3460/15/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom