ความรู้ จาก ท่าน ว. วชิรเมธีความรู้ ที่ท่านอาจจะ ยังไม่รู้ ทุกวันนี้ความรู้ทางโลกนั้นเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่หากไม่รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี นั้นก็ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อม ในที่สุด

ความรู้ จาก ท่าน ว. วชิรเมธี

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ก็เสื่อม
รู้เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน แต่ไม่รู้เว้นอบายมุข ก็เสื่อม

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้ภาษาต่างประเทศแต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ก็เสื่อม
รู้ตอบคำถามแต่ไม่รู้ ตอบคุณแผ่นดิน ก็เสื่อม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้ที่กินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ก็เสื่อม
รู้วัน เดือน ปีเกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ ก็เสื่อม

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง ก็เสื่อม
รู้จักรวาลวิทยา นภากาศ แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ก็เสื่อม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้จักคนมากมายหลายวงการ แต่ไม่รู้จักตนเอง ก็เสื่อม
รู้จักบริหารคน บริหารงาน แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารใจ ก็เสื่อม

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้จักวิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงิน ก็เสื่อม
รู้จักสร้าง ตึกสูงนับร้อยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูง ก็เสื่อม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัย ก็เสื่อม
รู้จักกติกา มารยาท แต่ไม่รู้จักกฏแห่งกรรม ก็เสื่อม

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้จักสวมนาฬิกาแพงๆ แต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ก็เสื่อม
รู้จักการเข้า สังคม แต่ไม่รู้จักการเข้าหาสังฆะ ก็เสื่อม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้เรียนเอาปริญญาสูงๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูง ก็เสื่อม
รู้ที่จะ มีลูก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก ก็เสื่อม

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้ที่จะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ ก็เสื่อม
รู้ที่จะดู แต่ไม่รู้ที่จักเห็น ก็เสื่อม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้ที่จะนับถือ แต่ไม่รู้ที่จะนับถืออย่างไร ก็เสื่อม
รู้ที่จะพูด แต่ไม่รู้จักศิลปะการพูด ก็เสื่อม

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้ที่จะสวมหัวโขน แต่ไม่รู้ที่จะถอด ก็เสื่อม
รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตาย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตาย ก็เสื่อม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ความรู้ ไว้ว่า
รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ ก็เสื่อม

ข้อมูลอ้างอิง ความรู้ จาก ท่าน ว. วชิรเมธี

  • http://illus.exteen.com/20080814/entry

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom