ธรรมะ จาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชุด โปรดอย่า...ลืม !

ว. วชิรเมธี ชุด โปรดอย่า...ลืม !

โปรดอย่า...ลืม ! ท่าน ว. วชิรเมธี ได้เตือนสติพวกเรา ว่าจงอย่างลืม สิ่งต่อไปนี้ มันจะทำให้เรามีสติ และรู้ทันทุกข์

ธรรมะ จาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชุด โปรดอย่า...ลืม !

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าเราเกิดมาเป็นคนได้นั้นแสนยาก
อย่าลืม ว่าเรามีอายุแสนสั้น

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราไป ตลอด
อย่าลืม ว่าเรามิได้อยู่คนเดียวในโลก

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับ บุคคลอื่นอยู่เสมอ
อย่าลืม ว่าชีวิตนี้มิใช่ " ของเรา "

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่ เที่ยง <อนิตจัง>
อย่าลืม ว่าชีวิตเป็นทุกข์ <ทุกขัง>

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าชีวิตมิใช่ของของเรา <อนัตตา>
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะแก่

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะตาย

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม ว่าเรามีกรรมเป็นสมบัติของตน

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุ ปัจจัย
อย่าลืม ว่าตนต้องเป็นที่ พึ่งของตน

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าสันติสุขส่วนบุคคลคือ สันติสากลของโลก
อย่าลืม ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ -ไม่โง่

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดไว้ว่า
อย่าลืม ว่าเราสามารถ นิพพาน ที่นี่และเดี๋ยวนี้
อย่าลืม ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล

ข้อมูลอ้างอิง ธรรมะ จาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชุด โปรดอย่า...ลืม !


  • งานเขียนของ ท่าน ว. วชิรเมธี

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom