แง่คิดดีๆ ของ ท่าน ว. วชิรเมธี ชุด คิดบวกชีวิตบวก

แง่คิดดีๆ ของ ท่าน ว. วชิรเมธี ชุด คิดบวกชีวิตบวก

Positive thinking , Positive lift คิดบวก ชีวิตบวก เป็นแง่คิดดีๆ ที่ท่าน ว. วชิรเมธี ได้ให้ไว้เพื่อเป็นการเตือนสติ ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเลวร้าย นั้นหากเรามองในแง่บวก มันก็คือคุณ หากเรามองในแง่ลบ มันก็คือโทษ

แง่คิดดีๆ ของ ท่าน ว. วชิรเมธี ชุด คิดบวกชีวิตบวก

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสใน การเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้ อย่างวิเศษ

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลา เจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิด ทักษะในการดำเนินชีวิต

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า
นี่ คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอคำ นินทา ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มี ความหมาย

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลา เจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้าง ภูมิ คุ้มกันให้กับชีวิต

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืน ด้วยขาตัวเอง

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลา เจอลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความ เป็นพ่อ แม่ที่แท้จริง

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือความเป็น อนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือประจักษ์พยานว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลา เจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือความอนัตตาของชีวิต และสรรพ สิ่ง

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คืออุทาหรณ์ของ ชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอคนเลว ให้บอกตัวเองว่า
นี่ คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจออุบัติเหตุ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีก เป็นอันขาด

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลา เจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบททดสอบว่าที่ว่า “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบท พิสูจน์สัจธรรม “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลาเจอความจน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ ต่อสู้ชีวิต

พระ อาจารย์ ว. วชิรเมธี ให้แง่คิดดีๆ ไว้ว่า
เวลา เจอความตาย ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความ สมบูรณ์

ข้อมูลอ้างอิง แง่คิดดีๆ ของ ท่าน ว. วชิรเมธี ชุด คิดบวกชีวิตบวก


  • http://gotoknow.org/blog/khaotalom/189277

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom