ข้อแตกต่างระหว่าง ทะเล กับ มหาสมุทร ?Different น่าสนใจกับคำถามนี้จังเลย ในเมื่อทั้งทะเล และมหาสมุทร ก็คือแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ ความแตกต่างของ ทั้งสอง คืออะไร ขนาดหรือ? ปริมาตรหรือ? หรืออะไรกันแน่

ไขคำถาม ข้อแตกต่างระหว่าง ทะเล กับ มหาสมุทร ?

  • ทะเลเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร
  • ทะเลจะต้องมีส่วนที่ติดกับแผ่นดิน
  • ซึ่งทะเลก็คือสิ่งที่มนุษย์เรียกขนาน แหล่งน้ำเค็มที่ติดชายฝั่ง ครั้นเมื่อความสามารถในการเดินเรือของมนุษย์สูงขึ้น ก็ค้นพบว่า ทะเลนั้นกว้างใหญ่ออกไป จนเชื่อมถึงกันทั่วทั้งโลก
  • จึงมีการเรียกขนานทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมถึงกันทั้งโลกว่า มหาสมุทร
  • และเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตของมหาสมุทร จึงมีการแบ่งมหาสมุทรออกเป็น 5 มหาสมุทร เพื่อความง่ายในการเรียกขาน
ข้อมูลอ้างอิง

  • หนังสือร้อยแปดซองคำถาม เล่มที่ 3 ของสำนักพิมพ์สารคดี
  • http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_a_sea_and_an_ocean

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom