นกที่ใหญ่ที่สุดในโลกOstrich นกกระจอกเทศ เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในปัจจุบันที่ยังไม่สูญพันธุ์ ทั้งยังครองตำแหน่ง นกขีดสุดอีกมากมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ นกกระจอกเทศ


 • นกกระจอกเทศเป็นนกที่บินไม่ได้ เนื่องจากพวกมันใช้การวิ่งเป็นหลัก ทำให้ปีกหยุดการวิวัฒนาการ จะสังเกตได้จาก ที่พวกมันปีกจะมีขนาดเล็ก แต่มีขาที่ยาวใหญ่ เพื่อใช้ในการวิ่งขึ้นมาทดแทน
 • นกกระจอกเทศมีถิ่นที่อยู่อาศัยในทวีปแอฟริการ ในทุ่งหญ้าซาวาน่า
 • นกกระจอกเทศเป็นนกขนาดใหญ่ มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 - 158 กิโลกรัม มีความสูง 2 - 2.5 เมตร ตัวผู้มีขนสีขาวที่สวยงาม ทำให้ให้สมัยก่อนถูกล่าอย่างหนัก เพื่อนำขนไปประดับหมวกของหญิงสาว
 • นกกระจอกเทศสามารถวิ่งได้เร็วถึง 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงทำให้มันครองตำแหน่งนกที่วิ่ง เร็วที่สุดในโลก ไปครอง
 • นกกระจอกเทศมีเท้าที่มีนิ้ว 2 นิ้ว ที่ใช้ในการป้องกันตัวโดยการ ดีด ซึ่งรุนแรงเพียงพอจะสังหารมนุษย์ได้เลยทีเดียว
 • นกกระจอกเทศยังครองตำแหน่ง สัตว์ที่ ไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความสูงประมาณ 15 เซ็นติเมตร กว้าง 13 เซ็นติเมตร หนักฟองละประมาณ 1.4 กิโลกรัม
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่ใหญ่ที่สุดในโลก
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ( ในปัจจุบัน )


เท้าของนกกระจอกเทศ ที่มีแรงดีดมากพอจะสังหารมนุษย์ได้

นกบินได้ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกAndean Condor นกแร้งแอนดีส เป็นนกที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยสามารถวัดความกว้างของช่วงปีกได้กว้างถึง 3 เมตร เมื่อโตเต็มวัย ลำตัวมีความยาวถึง 1.2 เมตร มีน้ำหนักถึง 15 กิโลกรัม มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเทือกเขาแอนดีส
 • นกแร้งแอนดีส เป็นสัตว์กินซาก
 • เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 5-6 ปี และมีอายุยืนยาวได้ถึง 50 ปี ทำให้มันเป็นนกที่อายุยืนที่สุดในโลก
 • ทำรังที่ระดับความสูง 3,000 - 5,000 เมตร วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง
ข้อมูลอ้างอิง นกใหญ่ที่สุดในโลก

 • http://www.life123.com/sports/bird-watching/bird-facts/what-is-the-biggest-bird.shtml
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Andean_Condor

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom