ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง

ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง ( Aral Sea )

Aral Sea ทะเลอารัล ในอดีต คือทะลแบบปิด(ทะเลที่ถูกกักอยู่ในพื้นทวีป) ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่ปัจจุบันทะเลอารัล กำลังเหือดแห้งอันเป็นผลมาจากน้ำมือของมนุษย์ ที่ทำการผลันน้ำไปเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อมูล และรายละเอียด ของทะเลอารัล ( Aral Sea )

  • ทะเลอารัล( Aral Sea ) มีความหมายว่า ทะเลแห่งเกาะ ( Sea of Islands ) ประมาณการว่ามีเกาะมากกว่า 1,500 เกาะ
  • ทะเลอารัล เป็นทะเลแบบปิด อยู่ในเอเซียกลาง
  • ตั้งอยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถาน(Kazakhstan) และคาราคัลปัคสถาน(Karakalpakstan)
  • แต่เดิมทะเลอารัล มีพื้นที่กว่า 68,000 ตารางกิโลเมตร
  • แต่ด้วยนโยบายของสหภาพโซเวียต ที่ต้องการจะผลิต ฝ้าย ข้าว ข้าวสาลี และแตงเมรอล จึงทำการผลันน้ำจากแม่น้ำอามุ ดาเรีย( Amu Darya) และแม่น้ำเซียร์ ดาเรีย(Syr Darya) ไปเพื่อการเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 1960 ทำให้ทะเลออรัลลดขนาดลงเรื่อยๆ
  • และในปี 2004 ทะลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 25% ของทะเลอารัลในอดีต
  • และในปี 2007 ทะเลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 10% ของทะเลอารัลในอดีต ทำให้ค่าความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากเดิม ทำให้พืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดสูญสิ้น หมู่บ้านชาวประมงโดยรอบกลายเป็นสุสานเรือ
  • ทะเลที่เหือดแห้ง จากทะเลขนาดใหญ่ที่ให้เกิดเป็นทะเล ขนาดเล็ก 3 แห่ง คืออารัลเหนือ ใต้ และตะวันออก
เปรียญเทียบทะเลอาัรัล อดีต และปัจจุบัน
เป็นภาพเปรียญเทียบทะเลอารัลระหว่าง กรกฏาคม-กันยายน 1989 กับรูป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2008 จะเห็นว่าทะเลอารัลเหือดแห้ง จนเกือบสิ้นแล้ว

ทะเลเหือด
หมู่บ้านชาวประมงโดยรอบทะเลอารัล ต้องสูญสิ้น เหล่าเรือประมงก็กลายเป็นสุสานกลางทุ่ง

บทความดีๆ เกี่ยวกับทะเล

ข้อมูลอ้างอิง ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง ( Aral Sea )

  • http://atlasobscura.com/places/aral-sea
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom