จำนวนประเทศ ในโลกHow many countries in the world โลกเรามีกี่ประเทศ มันเป็นเรื่องแปลที่ในโลกนี้ มีจำนวนประเทศไม่ถึง 200 ประเทศ แต่ มันกับไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เนื่องจากคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของคำตอบ และตัวเลขสูงสุดที่เป็นที่ยอมรับคือ 195 ประเทศ

จำนวนประเทศ ใน โลก จากแหล่งที่เป็นที่ยอมรับ จากแหล่งต่างๆ

  • 192 จำนวนประเทศ จาก United Nations (หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ยูเอ็น) ยูเอ็น. กำหนดจำนวนประเทศไว้ที่ 192 ประเทศ โดยนครรัฐวาติกัน(Vatican) โคโซโว(Kosovo) และไต้หวัน(Taiwan) ไม่ได้เป็นสมาชิกของยูเอ็น.
  • 194 จำนวนประเทศ จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (United States' State Department) ก็ตามประเทศที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายติดต่อกันในระดับรัฐบาล(Political Agenda) โดยสหรัฐไม่นับ ไต้หวัน เป็นประเทศ เนื่องจาก เกรงใจจีน(แต่ก่อนเคยนับเป็นประเทศ แต่เมื่อจีนออกมา ประกาศว่าไต้หวันเป็นเพียงหนึ่งในจังหวัดของจีน ทุกฝ่ายก็จังหวัดก็จังหวัด)
  • 195 จำนวนประเทศ เป็นจำนวนประเทศในโลก ที่ยอมรับไต้หวัน(Taiwan) เป็นสหาย แต่ต้องเสี่ยงบาดหมางกับพี่จีนหน่อย เนื่องจากจีนไม่ยอมรับ ไต้หวันเป็นประเทศ จีนกล่าวว่า ไต้หวันเป็นเพียงจังหวัด 1 ของจีนเท่านั้น จึงแทบไม่มีใครใช้ตัวเลขนี้
  • 257 จำนวนประเทศ ที่นับรวมเมืองในอาณานิคมของชาติต่าง และเขตปกครองพิเศษ เช่น ฮ่องกง
ตัวเลขประเทศจะมีเท่าไรก็ช่างมัน แต่ ไทยต้องมีไทยเดียว หวังว่าความแตกต่างทางความคิดของคนไทย จะไม่นำไปสู่การกำเนิดของประเทศใหม่ในโลกนี้ (หากใครคิดแบ่งไทยเป็นสองก็ย้ายไปอยู่เขมร ไป)
By Admin DEN
ข้อมูลอ้างอิง จำนวนประเทศ ในโลก

  • http://geography.about.com/cs/countries/a/numbercountries.htm
  • http://www.listofcountriesoftheworld.com/ อ้างอิงในส่วนตัวเลข 257

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom