ภูเขาระเบิดรุนแรงที่สุดในโลก กับ เสียงดังที่สุดในโลกRruption of the Krakatoa volcano ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด นับเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังก่อให้เกิด เสียงดังที่สุดเท่าที่เคยอุบัติ ขึ้นในโลก มันดังเสียจนได้ยินไปไกลกว่า 4,800 กิโลเมตร ( ไกลขนาดไหนก็ราวจากกรุงเทพ ถึง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 4,603 กิโลเมตร)


รายละเอียดเกี่ยว กับ การระเบิดของภูเขาไฟ กรากะตัว(Krakatoa volcano)

  • ภูเขาไฟกรากะตัว ตั้งอยู่อยู่ระหว่างเกาะชวา(Java) และเกาะสุมาตรา(Sumatra) ประเทศอินโดนีเซีย(Indonesia)
  • ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 1883 นับว่าเป็นการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุด ที่สุดของภูเขาไฟยุคใหม่ และเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์
  • ความรุนแรงของการระเบิดเทียบเท่า กับระเบิดนิวเครียร์ขนาด 200 เมกะตัน (รุนแรงเทียบเท่าระเบิดนิวเครียร์ Little Boy ที่อเมริกาทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิม่า 1,300 เท่า)
  • การระเบิดปลดปล่อยเถ้าถ่าน ลาวา ออกมากว่า 21 ลูกบาศก์กิโลเมตร
  • เสียงจากการระเบิดได้ยินไปไกลกว่า 4,800 กิโลเมตร ซึ่งถือ ว่าเป็นเสียงที่ ดังที่สุดในโลก เท่าที่มีการบันทีกในประวัติศาสตร์โลก
  • เสียงที่เกิดขึ้นนั้นดังถึง 180 dBSPL เป็นวงกว้างในรัศมี 160 กิโลเมตร
คลัง รูปภาพ ภูเขาไฟกรากะตัวภาพ ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิดเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2007


ภาพถ่ายภูเขาไฟกรากะตัว จากภาพผ่านดาวเทียม

ข้อมูลอิงอิง ภูเขาไฟระเบิดรุนแรงที่สุด ก่อนให้เกิด เสียงดังที่สุดในโลก

  • http://blogs.howstuffworks.com/2009/02/17/world-record-71-the-worlds-loudest-sound/
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Krakatoa

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom