ประเทศ เล็กที่สุดในโลกVatican City นครรัฐวาติกัน เป็นประเทศอันเป็นที่พำนักของ ประมุขของคริสตจักร นิกายโรมันคาทอลิกๅ(Roman Catholic) เป็นประเทศที่อยู่ภายใน กรุงโรม ประเทศ อิตาลี มีประชากรภายในประเทศเพียง 770 คน วาติกัน มีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร

10 อันดับ ประเทศ เล็กที่สุดในโลก

 1. นครรัฐวาติกัน(Vatican City) พื้นที่ 0.44 ตารางกิโลเมตร
 2. ประเทศโมนาโค (Monoco) มีพื้นที่ 1.95 ตารางกิโลเมตร
 3. ประเทศนาอูรู(Nauru) มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 13,000 คน รายได้หลักของประเทศคือ แร่บฟอสเฟต และตกเป็นอาณานิคมของหลายประเทศ จนได้รับเอกราชในปี 2511(1968)
 4. ประเทศ ตูวาลู(Tuvalu) มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงนครรัฐวาติกัน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะมี ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงกำลังได้รับผลกระทบจากโลกร้อนอย่างหนัก ได้เข้าเป็นประเทศเอกราชในเครือจักรภพเมื่อปี 2521(1978)
 5. ประเทศ ซานมารีโน(San Marino) มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี(เหมือนนครรัฐวาติกัน) เป็นหนึ่งในจุลรัฐยุโรป
 6. ประ เทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) มีพื้นที่ 160 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เป็นหุบเขา มีชื่อเสียงเป็นสถานที่เล่นกีฬาฤดูหนาว และเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำที่สุดในโลก
 7. ประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์(Marshall Islands) มีพื้นที่ 181 ตารางกิโลเมตร
 8. ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) มีพื้นที่ 261 ตารางกิโลเมตร
 9. ประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) มีพื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะปะการัง เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเซีย
 10. ประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ (Republic of Seychelles) มีพื้นที่ 455 ตารางกิโลเมตร เซเชลล์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแอฟริกา
ประเทศไทย เสียพื้นที่บริเวณรอบเขาพระวิหารไป 4.6 ตารางกิโลเมตร (มันมากกว่า นครรัฐวาติกัน 10 เท่า) ให้แก่กัมพูชา
ขอให้คนที่คิดคด ขายชาติ เผาบ้านเผาเมือง จงมีอันเป็นไป
ข้อมูลอ้างอิง ประเทศ เล็กที่สุดในโลก ( Smallest Country )

 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area
 • http://geography.about.com/cs/countries/a/smallcountries.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom