แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยนPioneer plaque แผ่นจารึก บนยานไพโอเนียร์ คือแผ่นโลหะที่ติดอยู่ข้างยานสำรวจอวกาศ ที่มนุษย์พยายามจะสื่อสารกับ สิ่งมีชีวิตนอกโลก (ซึ่งทรงภูมิปัญญา) เคยสงสัยกันหรือเปล่า ว่า นาซ่าต้องการจะสื่ออะไร

รายละเอียดเกี่ยวกับ Pioneer plaque


 • แผ่นจารึกนี้ทำจาก โลหะอลูมิเนียม เคลื่อบผิวด้วยทองคำ
 • แผ่นจารึกมีขนาด 22.9 x 19.2 x 0.127 เซ็นติเมตร ( กว้าง x สูง x หนา )
 • รูปภาพบนแผ่นใช้การเซาะเป็นร่องลึก 0.0381 เซ็นติเมตร
 • แผ่นจารึกถูกติดไว้ใน บริเวณฐานยึดเสาอากาศของยานไพโอเนียร์ ในตำแหน่งที่ได้รับการป้องกันจากการกัดกร่อน โดย ฝุ่นสุริยะ
 • แผ่นจารึกนี้ถูกติดตั้งไว้ในยานสำรวจอวกาศ ไพโอเนียร์ 10 และ 11
แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยน ( Pioneer plaque )
ตำแหน่งที่ทำการ ติดตั้งแผ่นจารึก บนยานไพโอเนียร์ 10 และ 11

ความหมายของ ภาพวงกลม 2 วง มีขีดประหลาด มากมาย

แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยน ( Pioneer plaque )
 • วงกลมสองวงนี้ คือ สัญลักษณ์ของธาตุไฮโดรเจน ในระดับโครงสร้างพื้นฐาน
 • ซึ่งวงกลมแต่ละวง ต้องการสื่อว่าไฮโดรเจนมีโมเลกุล 2 อะตอม
 • ขีดด้านบนแทนสัญลักษณ์เลขฐานสอง แทนตัวเลข 1 ซึ่งขีดนั้นต้องการจะสื่อว่าธาตุไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด 1 ตัว ในแต่ละโมเลกุล
 • การที่ขีดด้านบนวงกลม หันสลับทิศกัน นั้นต้องการจะสื่อว่า อิเล็กตรอนม้วนไปในทิศทางตรงกันข้ามกันซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนวน ทำให้เกิดความยาวคลื่น(Wavelength) เท่ากับ 21 เซ็นติเมตร หรือ ในหน่วยเวลาที่ความถี่เท่ากับ 1420 MHz
 • ซึ่งหน่วยความยาวคลื่นนี้จะนำไปประยุกต์ใช้อ่านสัญลักษณ์ อื่นที่เหลือ
 • ทำไมจึงเลือกใช้ธาตุ ไฮโดรเจน เพราะ ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่สามารถพบได้ในจักรวาล ได้มากที่สุด
ความหมายของ ภาพชาย หญิง ในสภาพเปลือย

แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยน ( Pioneer plaque )
 • ผู้ชายยกมือขวา แยกนิ้วโป้งออก ซึ่งต้องการสื่อว่า สามารถเคลื่อนไหว และใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว และยังบอกเป็นนัย ถึงการทักทาย ด้วยไมตรีจิต
 • การที่เปลือยกาย ต้องการสื่อถึงความแตกต่างระหว่างเพศ ว่ามี 2 เพศ คือ ชาย และ หญิง
 • สังเกตทางด้านซ้ายของฝ่าย หญิง จะมีสัญลักษณ์ ที่เป็นตัวเลขฐานสอง แทนตัวเลข 8 คูณด้วยความยาวคลื่นของไฮรโดเจน มีค่าเท่ากับ 8 x 21 = 168 คือความสูงเ้ฉลี่ยของมนุษย์ผู้หญิง
 • ส่วนเส้นร่างๆ เส้นโค้ง และรูปสามเหลี่ยมด้านหลังแทน สัญลักษณ์ของยาน ไพโอเนียร์ เพื่อเป็นการเปรียญเทียบความสูงของมนุษย์ กับยานไพโอเนียร์
ความหมายของภาพ ขีด 15 ขีด ที่พุ่งกระจายออกจากกัน เป็น แฉก

แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยน ( Pioneer plaque )

 • เส้นตรงทั้ง 15 เส้นพุ่งออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน มี 14 เส้น กำกับไว้ด้วย สัญลักษณ์เลขฐานสอง
 • เส้นทั้ง 14 เส้นแทนระยะทางจากพัลซาร์(Pulsars) ถึงดวงอาทิตย์ของเรา ( Pulsars คือ ดาวนิวตรอนที่ส่งคลื่นแม่เหล็กอำนาจสูงออกมา เป็นลำแสงหมุนวน ซึ่งสามารถตรวจจับได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ จึงสามารถใช้ระบุตำแหน่งในจักรวาลได้ )
 • ที่ปลายของแต่ละเส้น คือ การระบุแกน 3 มิติในจักรวาล ว่าจากพัลซาร์ แต่ละแห่ง มุ่งหน้ามาทางทิศทางใดจะมาถึงดวงอาทิตย์ของเรา
ความหมายของภาพ ดวงกลม 10 ดวง และลูกศรจากวงกลม อันที่ 4 ชี้ไปยังวัตถุประหลาด

แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยน ( Pioneer plaque )
 • ภาพนี้คือสัญลักษณ์แทน ระบบสุริยะจักรวาล ของเรา
 • สัญลักษณ์เลขฐานสอง เหนือวงกลม แทนระยะทางจากดวงอาทิตย์ ถึง ดาวแต่ละดวง ( หน่วย เท่ากับระยะ 1/10 ของวงโคจรของดาวพุธ)
 • วงกลมใหญ่สุดทางซ้าย คือ ดวงอาทิตย์(Sun)
 • วงกลมอันที่ 2 คือ ดาวพุธ(Mercury)
 • วงกลมอันที่ 3 คือ ดาวศุกร์(Venus)
 • วงกลมอันที่ 4 คือ โลก(Earth) และเส้นลูกศร คือเส้นทางเดินทางของยานไพโอเนียร์ ปลายลูกศรคือ สัญลักษณ์ของยานไพโอเนียร์
 • วงกลมอันที่ 5 คือ ดาวอังคาร(Mars)
 • วงกลมอันที่ 6 คือ ดาวพฤหัสบดี(Jupiter)
 • วงกลมอันที่ 7 คือ ดาวเสาร์(Saturn) สังเกตจะมีขีดตรงกลาง ก็คือ วงแหวนของดาวเสาร์
 • วงกลมอันที่ 8 คือ ดาวยูเรนัส( Uranus )
 • วงกลมอันที่ 9 คือ ดาวเนปจูน( Neptune )
 • วงกลมอันที่ 10 คือ ดาวพลูโต ( Pluto ) หลายคนยกมือทักท้วงว่าดาวพลูโต ถูกปลดจากระบบสุริยะจักรวาลไปแล้ว จากคำสั่งของ(IAU) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2006 จะเอามาลงในจารึกนี้ทำไม ก็ ตอนยานไพโอเนียร์ออกเดินทางจากโลก มันปี 1973 ดาวพลูโตมันยังไม่โดนเด้งฟ้าผ่า
ฮาฮา จารึกนี้ทางนาซ่าต้องการสื่อสารกับ สิ่งมีชีวิต ที่ทรงภูมิความรู้แน่นอน เนื่องจากมนุษย์อย่าง Admin DEN ก็ยังไม่สามารถอ่านได้ และกว่าจะแปลได้ก็แทบตาย ขนาดมีคำอธิบาย ยังแปลไม่ค่อยรู้เรื่องเลย เนื่องจากบทความนี้ เป็นบทความทางวิทยาศาสตร์ จึงอาจมีความผิดพลาดในการแปล เนื่องจากขาดภูมิรู้ ผิดพลาดประการใด แนะนำ Comment เข้ามาได้ครับ
บทความ เกี่ยวกับ อวกาศ และ จักรวาล

ข้อมูลอ้างอิง แผ่นจารึก เพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยน ( Pioneer plaque )

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque
 • http://sunflowercosmos.org/amazing_discovery/amazing_discovery_home/amazing_discovery_1.html
 • http://sunflowercosmos.org/ เว็บภาษาไทย มีเรื่องดาราศาสตร์ ในเชิงลึก แต่อ่านเข้าใจง่าย ใช้อ้างอิงในบทความนี้มากมาย ทั้งข้อความ และรูปภาพบางส่วน

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom