จรวดนำวิถี นกพิราบ

จรวดนำวิถี นกพิราบ ( Pigeon-Guided Missile)

Pigeon-Guided Missile จรวดนำวิถี นกพิราบ ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักการที่จะใช้นกพิราบในจรวดเป็นผู้ควบคุม วิถีจรวดเข้าสู่เป้าหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ จรวดนำวิถี นกพิราบ

  • จรวดนำวิถี นกพิราบ (Project Pigeon) ถูกพัฒนาภายใต้โครงการ Orcon (ย่อมาจาก organic control " ควบคุมโดยสิ่งมีชีวิต") โดยกองทัพสหรัฐอเมริกา
  • ภายใต้การควบคุมโครงการโดยนาย Burrhus Frederic Skinner
  • ส่วนหัวของจรวด มีการติดตั้งเลนส์กระจก ที่จะส่งภาพผ่านเข้าไปภายในจรวด สู่ห้องนกพิราบ
  • นกพิราบที่ใช้สำหรับจรวดนี้ จะถูกฝึกให้จดจำเป้าหมาย โดยถ้าเห็นภาพเป้าหมายให้ทำการจิก ที่ตรงกลางแผงควบคุม จรวดนำวิถีจะพุ่งตรงไปด้านหน้า
  • ในทางตรงข้าม วิถีจรวดคาดเคลื่อนไปจากเป้าหมาย นกพิราบจะจิกแผงควบคุมบริเวณริม แผงควบคุมเพื่อปรับแก้วิถีจรวด
  • โครงการนี้ได้งบการวิจัย 25,000 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น
  • โครงการนี้ถูกพับลงเมื่อ ขีปนาวุธ ระบบนำวิถีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาแทนที่
  • จรวดนำวิถีนกพิราบ ก็ไม่เคยถูกนำไปใช้ในสงครามแม้แต่ครั้งเดียว
คลัง รูปภาพ จรวดนำวิถี นกพิราบ ( Pigeon-Guided Missile)


จรวดนกพิราบ
ด้านหน้าของจรวด นกพิราบ

ขีปนาวุธ นกพิราบ
เมื่อเปิดส่วนหน้าออกจะเห็นเลนส์กระจกเพื่อฉายภาพเข้าไปด้านใน ให้นกพิราบควบคุม

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ อาวุธ


ข้อมูลอ้างอิง จรวดนำวิถี นกพิราบ ( Pigeon-Guided Missile)

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Pigeon
  • http://www.weirdworm.com/5-weird-weapons-of-world-war-ii-the-allies/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom