ภาพลวงตา กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผีหัวขาด

ภาพลวงตา กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผีหัวขาด

Fluid Optical ภาพลวงตาจาก การหักเหของแสงนี้เป็น ภาพลวงตาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เนื่องจากแสงมีคุณสมบัติ เดินทางเป็นเส้นตรง แต่เมื่อเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน แสงจะเกิดการหักเหไป เมื่อแสงที่หักเหสะท้อนเข้าตาของเรา ภาพที่ได้จึงเบี่ยงแบนไปจากความเป็นจริง


ข้อมูลอ้างอิง ภาพลวงตา กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผีหัวขาด

  • http://www.moillusions.com/2009/06/two-fluid-optical-illusions.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom