หัวน้ำหอม จาก กวางเขี้ยวดาบMusk deer กวางหอม คือกวางขนาดเล็ก พวกมันไม่มีเขา แต่มีเขี้ยวติดอยู่กับ กรามบน ที่ยื่นยาวออกมา เหมือนเสือเขี้ยวดาบ แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่นำภัยมาสู่ตัวของพวกมัน แต่ สิ่งที่นำภัยมาสู่กวางหอมก็คือกลิ่น ที่ใช้ดึงดูดตัวเมีย แต่กลิ่นนั้นกลับดึงดูดมนุษย์ ภัยร้ายจึงมาถึงตัวพวกมัน จนแทบสูญพันธุ์


ข้อมูลเฉพาะ กวางหอม

  • กวางหอมเป็น กวางขนาดเล็ก ไม่มีเขา
  • กวางหอมมีเขี้ยว ยาวอยู่ 1 คู่ มีหน้าที่สำหรับใช้เขี่ย ขุดหาอาหาร
  • กวางหอมมีลำตัวยาว 80 -100 เซ็นติเมตร
  • กวางหอมมีความสูงถึงระดับไหล่ 50 - 70 เซ็นติมเมตร
  • น้ำหนักประมาณ 7 - 17 กิโลกรัม
  • กวางหอมตัวผู้ มีต่อมกลิ่น อยู่ระหว่างอวัยวะเพศ กับ สะดือ ที่ใช้ในการแสดงอาณาเขต และดึงดูดตัวเมีย แต่กลิ่นนั้นก็ดึงดูดมนุษย์ ซึ่งนั่นเป็นการนำภัยร้ายมาสูงสายพันธุ์ของพวกมัน
  • การที่จะได้ต่อมกลิ่นของ กวางหอมมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าท้องของพวกมัน นั่นจึงนำความตายมาสู่พวกมันในที่สุด เพียงพอนำมาทำหัวน้ำหอม
คลังภาพ กวางหอมรูป กวางหอม ตัวเป็นๆ


หัวกระโหลกของ กวางหอม จะเห็นว่ามีเขี้ยวยาว 1 คู่ ( ดูเหมือนจะโหด แต่พวกมันเป็นสัตว์กินพืช ไม่มีอันตรายใด ต่อมนุษย์ แต่มนุษย์นั้นเป็นอันตรายต่อพวกมันอย่างใหญ่หลวง)


ต่อมกลิ่นของ กวางหอม ที่นำภัยร้ายมาสู่พวกมัน

ข้อมูลอ้างอิง หัวน้ำหอม จาก กวางมีงา ( Musk Deer )

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Musk_deer
  • http://www.spectacularplanet.com/weird-animals-the-musk-deer
  • http://www.profumo.it/cashmir/english/13_kashmiri_muskdeer_report_moschus.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom