ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลกSan Marino ประเทศซานมารีโน เป็นประเทศแรกในโลก และเก่าแก่ที่สุดในโลก ประเทศนี้ก่อตั้งโดยช่างแกะสลักหิน นามว่า Marinus แห่ง Rab เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.844 (ก่อนคริสตกาล 301 ปี) และต่อมา Marinus แห่ง Rab ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญ(Saint)

รายละเอียดเกี่ยวกับ ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก

  • มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ลำดับที่ 5
  • เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในทวีปยุโรป มีประชากร ประมาณ 30,000 คน
  • เป็นประเทศในยุโรปใต้ บนเทือกเขาแอเพนไนน์(Apennine Mountains) เป็นประเทศที่อยู่ภายในประเทศอีตาลี (เหมือนนครรัฐวาติกัน)
  • โดยชื่อประเทศซานมารีโน มาจากชื่อของ Saint Marinus
  • พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเทือกเขาสูง

ประเทศนี้สวยงาม มากครับ รูปนี้คือ ปราสาท Guaita บนยอดเขา Titano ในประเทศซานมารีโน

ข้อมูลอ้างอิง ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom