ปลิงพลังงานแสงอาทิตย์

ปลิงทะเล พลังงานแสงอาทิตย์

เราเคยเรียนกันตั้งแต่เล็กๆแล้วว่า พืช สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาเป็นพลังงานในการดำรงณ์ชีพ แต่ ทราบหรือไม่ว่า การสังเคราะห์แสงนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะแค่พืชเท่านั้น สัตว์บางชนิดก็สามารถสังเคราะห์แสง และนำพลังงามมาใช้ในการดำรงณ์ชีพได้เหมือนกัน เช่น ปลิงทะเลบางชนิด

รายละเอียด

  • ปลิงทะเล ที่มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้นั้นเป็น ปลิงทะเล สปีซี่ส์ Elysia chlorotica โดยต่อไปในบทความจะขอเรียกว่า ปลิงทะเลพลังงานแสงอาทิตย์
  • ปลิงทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ มีถิ่นที่อยู่อาศัย ตามแนวชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของ สหรัฐอเมริก ขึ้นไปถึง เมืองNova Scotia ในแคนนาดา(Canada) ในบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลง มีความลึกของน้ำประมาณ 0.5 เมตร
  • ปลิงทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสังเคราะห์แสงได้เนื่องจาก พวกมันกิน สาหร่าย Vaucheria litorea เข้าไป แต่ทำไมพวกมันจึงสังเคราะห์แสงได้ในเมื่อ วัวก็กินหญ้า ยีราฟก็กินใบไม้ คนก็กินผัก แต่ทำไม สัตว์ หรือ มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงมาเป็นพลังงาน ได้เหมือน ปลิงทะเลพลังงานแสงอาทิตย์
  • ความลับของ ปลิงทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกไขโดย Mary Rumpho ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลิงพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัย Maime โดยพวกมันมีความสามารถที่จะขโมยยีนจากสาหร่ายที่พวกมันกินเข้าไปมาเป็นของตัวเอง
  • ปลิง จะได้รับ คลอโรพลาสต์ (chloroplast คือ เซลล์สีเขียวในพืชที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ มาเป็น พลังงาน) จากสาหร่ายที่พวกมันกิน แล้วสะสมไว้ในบริเวณสำไส้ของพวกมัน
  • โดยในปลิงพลังงานแสงอาทิตย์โตเต็มวัย เมื่อกินสาหร่ายสะสมเป็นเวลา 2 อาทิตย์ พวกมันสามารถมีชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องกินอะไรอีกเลยเป็นเวลา 1 ปี เพียงแค่ขอให้มีแสงแดดให้พวกมันสังเคราะห์ได้ก็เพียงพอแล้ว
  • แต่ก็ยังมีความลับที่ไม่สามารถไขได้เหลืออยู่คือคลอโรพลาสต์ นั้นสามารถทำงานได้อย่างไรในเซลล์ของปลิง เนื่องจากในเซลล์ของปลิงนั้นมีโปรตีนที่จำเป็นในการทำงานของ คลอโรพลาสต์ เพียง 10% เท่านั้น มันคือความลับที่รอการไขต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.trendhunter.com/trends/photosynthetic-sea-slug
  • http://ianimal.ru/topics/morskojj-slizen-elysia-chlorotica อ้างอิงในส่วนภาพ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom