น้ำลุกเป็นไฟใครจะเชื่อว่าน้ำประปาที่ปล่อยออกมาจาก ก๊อก จะสามารถ ลุกเป็นไฟได้ดังภาพ แต่มันก็เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกา แต่ มันเกิดจากอะไร ต้องติดตามต่อไปครับ

รายละิเอียด

  • แน่นอน ถ้าเป็น H2O เป็นไปไม่ได้ที่มันจะติดไฟ เนื่องจากถ้ามันได้รับความร้อนอย่างมากมันก็กลายเป็น ไอ ฉะนั้นการที่มันจะ ลุกติดไฟได้ ก็เนื่องจาก มันมีสารปนเปื้อน
  • มีรายงานว่าใน สหรัฐอเมริกา บางพื้นที่มีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ที่ แห่งก๊าซคือ หินดานก๊าซ(Shale Gas)
  • ขบวนการขุดเจาะก๊าซจาก หินดานก๊าซ นั้นในช่วงแรกจะขุดเจาะลงไปในแนวดิ่งเมื่อถึงชั้น หินดานก๊าซ จะทำการขุดเจาะต่อไปในแนวนอนตามชั้น หินดานก๊าซ แล้วจะทำการย่อย หินดานก๊าซ ด้วยน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูง เพื่อเป็นการ ปลดปล่อยก๊าซธรรมชาติ ออกมาจากชั้นหิน
  • เนื่องจากขบวนการดังกล่าวทำให้คาดว่าจะมีการปนเปื้อน ของ น้ำเสียจากขบวนการผลิตก๊าซ เข้าสู่ชั้นดิน แหล่งน้ำบาดาล และ น้ำผิวดิน
  • เมื่อแหล่งผลิตน้ำประปามีการปนเปื้อน เมื่อผลิตน้ำประปาออกมาก็จะมีการปนเปื้อน ทำให้น้ำประปา เหล่านั้น ลุกเป็นไฟ
คลิปวีดีโอ


คลิปวีดีโอ น้ำก๊อกลุกติดไฟ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-1347850/Shale-gas-trials-begin-Britain.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom