น้ำผงแห้งDry Water น้ำผง มันฟังดูเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันอย่างยิ่ง แต่ นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถสร้างมันได้สำเร็จแล้วจนได้

รายละเอียดเกี่ยวกับ น้ำผง

 • น้ำผง คือ น้ำที่อยู่ในสภาพที่เป็น ผง คล้ายน้ำตาล
 • น้ำผง แต่ละเม็ดนั้นประกอบไปด้วย หยดน้ำ ที่ห่อหุ้มไปด้วย ทรายซิลิก้า(Sandy Silica)
 • โดย ร้อยละ 95 ของน้ำผง จะเป็น น้ำ(ในสภาวะของเหลว)
 • คุณสมบัติเด่นที่สุด ของ น้ำผง คือ สามารถดูดซับแก๊ส ได้อย่างดีเยี่ยม
 • เหล่านักวิจัยที่คิดค้น น้ำผง นี้ต่างคาดหวังว่าจะใช้มันในการต่อสู้ กับ ปัญหาโลกร้อน โดยใช้มันดูดซับ แก๊สเรือนกระจก( Greenhouse gas) คาร์บอนไดออกไซค์(Carbon Dioxide)
 • จากการทดสอบ น้ำผง สามารถดูดซับ คาร์บอนไดออกไซค์ ได้ดีกว่าน้ำ ถึง 3 เท่า
 • เจ้าของผลงานวิจัย น้ำผง นี้คือ ด็อกเตอร์ เบน คาร์เตอร์(Dr Ben Carter) จาก มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล(The University of Liverpool) ได้นำเสอนผลงานวิจัยนี้ในงานประชุมนานาชาติของสมาคมเคมีอเมริกัน ครั้งที่ 240 ที่บอสตั้น สหรัฐอเมริกา
 • ด็อกเตอร์เบน กล่าวว่า ไม่มีอะไรเหมือนมัน มันคือความหวังอันยิ่งใหญ่ ที่จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต
น้ำผงสามารถประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

 • น้ำผง สามารถดัดซับ คาร์บอนไดออกไซค์ ได้ดีจึงสามรถนำไปใช้แก้ปัญหาโลกร้อนได้
 • น้ำผง ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่ามีความสามารถในการ เก็บกัก มีเทน(Methane) ซึ่งทำให้สามารถขยายศักยภาพของแหล่งแก๊สธรรมชาติที่มีอยู่ได้มากขึ้น
 • ใช้น้ำผงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อ เร่งปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและ Maleic acid
 • ใช้สร้าง Succinic acid ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตยา อาหารเสริม และสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ โดยในปัจจุบันการสร้าง Succinic acid จะต้องใช้ ไฮโดรเจน กวนให้เข้ากันกับ Maleic acid แต่ถ้าประยุกต์นำ น้ำผงมาใช้ ก็เพียงใช้ น้ำผงดูกซับ Maleic acid ในการผลิต ทั้งได้ผลดีในแง่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
 • สร้างเป็นผงอิมัลชั่น ที่ทำให้สามารถรวมสารที่ไม่สามารถผสมเข้ากันได้ อย่างเช่น น้ำ กับ น้ำมัน ให้อยู่ในน้ำผงด้วยกันได้
 • ผงนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งของเหลวอันตราย
ข้อมูลอ้างอิง น้ำผง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom