คนตาบอดฝัน หรือเปล่า ?Blind ตาบอด ฝันใครๆก็ฝัน แล้ว สำหรับคนตาบอด เขาฝันกันหรือเปล่า และถ้าเขาฝันเขาจะฝันเห็นอะไร คำตอบก็คือคนตาบอด ฝัน แต่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนเราเสียทีเดียว โดยแยกได้เป็น 2 กรณีคือ
  • กรณีที่ 1 ตาบอดตั้งแต่กำเนิด คนๆนั้น จะฝันไม่มีภาพ เนื่องจากสมองไม่เคยเห็นภาพใดๆ แต่ ภายในความฝันจะมีเฉพาะ เสียง กลิ่น สัมผัส และอารมณ์ เท่านั้นที่ คนตาบอดสามารถฝันถึงได้
  • กรณีที่ 2 ตาบอดภายหลังจากคลอด ในกรณีนี้คนตาบอดสามารถเห็นภาพร่วมในฝันได้ ขึ้นอยู่กับประสบณ์การณ์ในการได้เห็นภาพ กล่าวคือ ผู้ที่ตาบอดก่อนอายุ 5 ขวบ จะไม่เห็นภาพในฝัน ส่วนผู้ที่ตาบอดอายุระหว่าว 5-7 ขวบ มีโอกาศเห็นภาพในฝันได้ ส่วนผู้ตาบอดอายุมากว่า 7 ขวบ จะเห็นภาพในฝัน แต่ความหลากหลาย และคมชัดของฝันขึ้นอยู่กับอายุ ยิ่งตาบอดตอนอายุมากๆก็ยิ่งเห็นภาพในฝันได้ดีขึ้น
ข้อมูลอ้างอิง คนตาบอด ฝันหรือเปล่า


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom