ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระอาทิตย์ ละลายSunsets & Sunrise พระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น มันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เมื่อไปเที่ยวจะต้องรอดูพระอาทิตย์ตก หรือ พระอาทิตย์ขึ้น แต่น้อยคนนักที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ละลาย เช่นนี้

รายละเอียด เกี่ยวกับ พระอาทิตย์ละลาย


  • แน่นอนพระอาทิตย์ไม่ได้ละลายแต่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดเป็นภาพลวงตาขึ้น ทำให้เราเห็นเหมือนพระอาทิตย์กำลังละลาย ไหลแผ่ออกไปบนผิวน้ำทะเล แต่มันเกิดจากอะไรนะ?
  • การที่เราเห็นพระอาทิตย์ละลายนั้นแท้จริง เกิดจากปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ที่เรียกว่า มิราจ(Mirage) ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายก็คือ ตอนนั่งรถในวันที่อากาศร้อน บางครั้งดูเหมือนจะเห็นบนถนนมีน้ำอยู่ แต่แท้จริงสิ่งที่เห็นว่าเป็นน้ำบนถนน ก็คือเงาสะท้อนของท้องฟ้า ที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ มิราจ
  • เช่นเดียวกันที่เราเห็น พระอาทิตย์กำลังละลายลงบนผิวน้ำ ก็ เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ มิราจ เช่นกัน สิ่งที่เห็นคือเงาสะท้อนหัวกลับของพระอาทิตย์ ที่ปรากฏด้านล่างของพระอาทิตย์ของจริง ที่จะค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาจนมาชนเชื่อมกับพระอาทิตย์ดวงจริง ทำให้ดูเหมือนพระอาทิตย์กำลังละลาย
  • ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ละลายนั้นเกิดจาก ในเวลากลางวันพระอาทิตย์จะทำให้น้ำทะเลอุ่น เมื่อตกเย็นอากาศจะเย็นตัวลง น้ำทะเลจะคลายความร้อนออกมาทำให้อากาศที่ใกล้ผิวน้ำทะเลอุ่นกว่าอากาศด้านบน เกิดเป็นชั้นอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน
  • เมื่อแสงอาทิตย์วิ่งผ่านชั้นอากาศที่มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน แทนที่แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง แสงจะเกิดการหักเหขึ้น ทำให้ภาพที่เรามองเห็นแทนที่จะเป็นผิวน้ำทะเล แสงกับหักเหไปเห็นเป็นพระอาทิตย์แทน
  • พระอาทิตย์ละลายมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Etruscan Vase เนื่องจาก ตอนที่พระอาทิตย์สัมผัสเงาสะท้อนเงาสะท้อนจะแลดูเหมือนฐานแจกัน หรือ Omega เนื่องจากมีลักษณะเหมือนตัว โอเมก้า

ภาพที่แสดงให้เห็นถึงปรากกฏการณ์มิราจ แทนที่แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง กับเกิดการหักเหของแสงเนื่องจากอุณหภูมิของอากศ ทำให้เราเห็นภาพหัวกลับ ของวัตถุในระดับสูงปรากฏที่พื้นดิน

ข้อมูลอ้างอิง พระอาทิตย์ละลายแสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom