ปลาหมึก หนวด เยอะที่สุดในโลกปลาหมึก มี 2 สายพันธุ์ คือ สควิด(squid) ที่มี 10 หนวด และ ออคโทพุส(Octopus) ที่มี 8 หนวด แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีปลาหมึกบางตัวมีหนวดมากถึง 88 หนวด

รายละเอียดเกี่ยวกับ ปลาหมึก หนวด เยอะที่สุดในโลก

  • ปลาหมึกดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ Octopus vulgaris ซึ่งก็คือปลาหมึกแปดหนวดธรรมดาๆ เท่านั้น
  • แต่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศญี่ปุ่น Shima Marineland Aquarium มีตัวอย่างของปลาหมึกประหลาดที่มีหนวดมากถึง 88 หนวด ( บางแหล่งอ้างอิงอ้างว่ามี 96 หนวด ขออ้างอิงตัวเลขขั้นต่ำแทนนะครับ)
  • ปลาหมึก 88 หนวด ตัวนี้ถูกจับได้ที่ใกล้อ่าว Matoya เมื่อเดือนธันวาคม 1998 หลังจากนั้น 5 เดือนมันได้วางไข่ ปรากฏว่าไข่ที่ฟักออกมาเกิดเป็นปลาหมึกธรรมดาๆ ไม่มีลักษณะที่มีหลายหนวดแต่อย่างไร แต่หมึกน้อยมีอายุได้ประมาณเดือนก็เสียชีวิตจนหมด
  • ปลาหมึก 88 หนวด ตัวนี้มีน้ำหนัก 3.3 กิโลกรัม มีความยาว 90 เซ็นติเมตร
  • ปลาหมีก 88 หนวด มีหนวดหลักอยู่ 8 หนวด แต่ปลายหนวดเกิดการแตกแขนงเป็นหนวดย่อย จนนับรวมได้ 88 หนวด
  • ไม่มีทฤษฎีอย่างเป็นทางการถึง ปรากฏการณ์ดังกล่าว แต่คาดว่า การที่มันมีหนวดจำนวนมากมายเช่นนี้ เกิดจากการที่ปลาหมึกถูกทำร้ายมีบาดแผลที่หนวด แล้วเกิดการงอกใหม่อย่างผิดปกติแตกแขนงเป็นหนวดเล็กหนวดน้อยเต็มไปหมด

ภาพปลาหมึก 88 หนวด กำลังวางไข่

ปลาหมึก 85 หนวด


  • ปลาหมึกตัวนี้มี 85 หนวด ตัวนี้ถูกดองและเก็บรักษาอยู่ ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Toba ในเมือง Toba
  • มันถูกจับได้ตั้งแต่ปี 1957 ใกล้เกาะ Toshijima
  • เช่นกันมันก็เป็นปลาหมีก 8 หนวดธรรมดา ที่มีแขนงหนวดเล็กงอกออกมา
ข้อมูอ อ้างอิง ปลาหมึก หนวด เยอะที่สุดในโลก


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom