ห้ามฉี่ ใน แม่น้ำอเมซอนชาวพื้นเมืองที่อยู่ ตามแนวแม่น้ำอเมซอน เป็นที่รู้กันว่าขณะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในแม่น้ำ นั้น ห้ามฉี่ในน้ำอย่างเด็ดขาด เนื่องจากพวกเขามีความเชื่อว่ามันจะนำมาซึ่ง ความเจ็บปวดแสนสาหัส เนื่องถ้าฉี่ในแม่น้ำจะถูกปลา แคนดิรู มุดเข้าไปในรูฉี่ แค่คิดก็ เจ็บ เสียว จี๊ด แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับ ปลาแคนดิรู

  • ปลาแคนดิรู เป็นปลาน้ำจืด เป็นพวกปลาปรสิต
  • พวกมันมีถิ่นที่อยู่อาศัยใน แม่น้ำอเมซอน
  • ปลาแคนดิรู บางสายพันธุ์มีขนาดใหญ่ถึง ครึ่งเมตร (อย่าตกใจพวกนี้มุดเข้าไปไม่ได้แน่นอน) แต่ ไอ้พวกตัวเล็กนี้ซิ มันน่ากลัวสุดๆ
  • ปลาแคนดิรู เป็นปลาลำตัวยาว หัวเล็ก ร่างกายกึ่งใส มีหนวด และที่เหงือก มี เงี่ยง ที่ใช้ในการกรีด เกี่ยว ยัก เหยื่อ ให้เป็นแผลเลือดไหล เพื่อให้พวกมันดูดดื่มเลือดจากเหยื่อ
  • โดยปกติเหยื่อของพวกมันคือ ปลาที่ขนาดใหญ่กว่าพวกมันทั้งหลาย โดยพวกมันมักจะมุดเข้าไปในเหงือกของเหยื่อ แล้ว ยัก ให้เกิดบาดแผลแล้วกินเลือดเป็นอาหาร
  • มีบันทึกเรื่องการถูกปลาแคนดิรู โจมตีในช่วงศตวรรษที่ 19 ว่าขณะฉี่ในน้ำเขาก็ถูกปลาแคนดิรู มุดเข้าไปใน จู๋ และหลังจากนั้นก็ไม่มีบันทึกว่มนุษย์ถูกพวกมันโจมตีอย่างเป็นทางการอีกจนกระทั้งปี 1997 จึงเกิดเหตุขึ้นอีกครั้ง
  • เนื่องจากเวลาปลาหายใจผ่านเหงือก จะมีแอมโมเนียออกมาด้วย บวก มีรายงานว่าคนถูกโจมตีขณะฉี่ในน้ำ(ในฉี่มีแอมโมเนีย) ทำให้มีความเชื่อว่าพวกมันหาเหยื่อ โดยอาศัย การดมกลิ่นแอมโมเนีย
  • แต่จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบว่า ปลาแคนดิรู ไม่ตอบสนองต่อสารเคมีใดในน้ำเป็นพิเศษ ทำให้ความเชื่อดั่งเดิมนั้นไม่ถูกต้อง
  • สิ่งที่ค้นพบคือพวกมันหาเหยื่อโดยใช้สายตา แต่การ ฉี่ ในน้ำทำให้ รูฉี่นั้นเปิดออกเมื่อปลาเห็น ช่อง หรือ รู ตามสัญชาตญาณ พวกมันก็จุดมุดเข้าไป ในรูฉี่ แล้วใช้เงี่ยงยัก เพื่อกินเลือด
  • ชาวพื้นเมืองมีความเชื่อว่าเมื่อโดนปลาแคนดิรูโจมตี ให้ใช้สารสกัดจากต้น jagua และ Buitach apple จะสามารถฆ่ามันได้ และขับมันออกมาได้ แต่ ทางการแพทย์สมัยใหม่ ก็ต้องผ่าตัดสถานเดียว
คลังภาพ ปลา แคนดิรู

ปลาแคนดิรู จะชอนเข้าไปในเหงือกปลาตัวอื่น แล้วใช้เงี่ยงยักทำให้เหยื่อเป็นแผลเลือดไหล ให้พวกมันดื่มกิน


เมื่อกินเลือดจนอิ่มท้องพวกมันจะโตอย่างเห็นได้ชัดเจน เทียบกับรูปจั่วหัวที่ตัวเรียวยาว ผอมเพลียวทีเดียว


ภาพ X-ray ผู้ป่วยที่ถูกปลาแคนดิรูโจมตี
(ภาพนี้อาจเป็นภาพที่แต่ขึ้นมาไม่ยืนยันเนื่องจากอ่านภาษาของต้นฉบับไม่ออก Search เจอจาก Google )


หลังจากผ่าตัดเอาปลาแคนดิรู ออกจาก อวัยวะเพศ
(ภาพนี้อาจเป็นภาพที่แต่ขึ้นมาไม่ยืนยันเนื่องจากอ่านภาษาของต้นฉบับไม่ออก Search เจอจาก Google )

ข้อมูลอ้างอิง


อ้างอิงในส่วนเนื้อหา


อ้างอิงในส่วนรูปภาพ


อ้างอิงในส่วนรูปภาพ


อ้างอิงในส่วนรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom