จริง หรือ เท็จ อพอลโล บทที่ 3 แถบรังสี แวน แอลเลนVan Allen Belts แถบรังสี แวน แอลเลน เป็นแถบรังสีที่ห่อหุ้มโลก ลักษณะคล้ายวงแหวน 2 ชั้น อยู่รอบโลก โดยบริเวณแถบรังสี แวน แอลเลน เป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคอิเล็คตรอน โปรตอน และอนุภาคไฟฟ้า จากสนามแม่เหล็กของโลก อย่างผิดปกติก่อให้ การเปลี่ยนแปลงในอนุภาคอย่างร้ายแรง

คำถาม

ทำไมมนุษย์อวกาศ จึง ไม่ตายจากแถบรังสี แวน แอลเลน ที่อยู่รอบโลก ?

คำตอบ

  • ถูกต้อง แถบรังสี แวน แอลเลน นี้รุนแรงที่จะ ฆ่า มนุษย์อวกาศได้จริง
  • วิศวกรของนาซ่าก็ทราบเรื่องดังกล่าวดี ว่า แถบรังสี แวน แอลเลน มีอันตรายร้ายแรง ถึง ชีวิตต่อนักบินอวกาศ ซึ่งพวกเขาจึงเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้เป็นอย่างดี คือ
  • แถบรังสี แวน แอลเลน มีผลต่อระบบอิเล็คโทรนิคของยานอพอลโล นาซ่าจึงใช้วิธีปิดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค เมื่อผ่าน แถบแวนแอลเลน และยานอพอลโลยังมีการสร้างฉากเพื่อป้องกันรังสี ที่จะเข้ามาทำความเสียหายต่อ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอีกชั้นหนึ่ง
  • สำหรับ มนุษย์อวกาศ ทาง นาซ่าจึงกำหนดแนวทางให้ยาน อพลลโล ผ่าน แถบรังสี แวน แอลเลน ในส่วนบางที่สุด ด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด ที่สามารถทำได้ ทั้งยังออกแบบชุดอวกาศสาามารถป้องกันอันตรายจาก แถบรังสี แวน แอลเลน อีกชั้นหนึ่ง
  • สรุป คือ อพอลโลได้เดินทางผ่าน แถบรังสีแวน แอลเลน จริง และนาซ่าได้ออกแบบปฏิบัติการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดที่องค์ความรู้ในตอนนั้นมี
  • ภาพจั่วหัว เส้นปะคือ เส้นทางที่ยาน อพอลโลใช้ในการผ่าน แถบแวน แอลเลน โดยนาซ่าเลือกเส้นทางที่รังสีเบาบาง ที่สุด
ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงในส่วนเนื้อหา เกี่ยวกับ แถบแวนแอลเลน


อ้างอิงในส่วนเนื้อหา คำถาม


อ้างอิงในส่วนเนื้อหา คำตอบ


อ้างอิงในส่วน รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom