สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ ถ่านชาร์จพลังฉี่

สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ ถ่านชาร์จพลังฉี่

Liquid Powered Battery ถ่านไฟฉายพลังฉี่ เป็นถ่านชาร์จที่ต้องใช้ฉี่ในการชาร์จถ่าน แต่อย่าดูถูกฉี่ของคุณ เนื่องจากต่อนี้ฉี่ของคุณ ก็สามารถนำมาชาร์จถ่านได้แล้ว

รายละเอียด เกี่ยวกับ ถ่านชาร์จพลังฉี่

 • เป็นถ่านชาร์จขนาด AA , AAA
 • ถ่าน รุ่นนี้มีชื่อว่า NoPoPo ( ซึ่งย่อมาจากคำว่า Non Pollution Power เนื่องจากถ่านรุ่นนี้ปลอดสารตะกั่ว(Lead) สารปรอด( Mercury) และสารแคดเมียม(Cadmium) )
 • ผู้ผลิตและคิดค้นถ่านพลังฉี่คือ Aqua Power จากประเทศญี่ปุ่น
 • หลักการทำงานคือ ให้ของเหลวทำปฎิกริยาระหว่าง แม็คนีเซียม( Magnesium) กับ อลูมิเนียม( Aluminium) ที่บรรจุอยู่ในถ่าน
 • วิธีชาร์จถ่าน ทำได้โดยการเติมของลงไปในถ่านโดยใช้หลอด ดังรูปข้างต้น
 • ของเหลวที่สามารถใช้ในการทำปฏิกริยา ได้แก่ โคล่า เบียร์ เหล้าสาเก เลือด ปัสสาวะ(ฉี่) และน้ำเปล่า(H2O) wowboom
 • ราคา 1960 บาท/แพ็ค ( 1 แพ็คมี 2 ก้อน ก็ตกก้อนละเกือบพันบาท )
 • กระแส(Current) : 60mA-300mA
 • กำลัง(Capacity) : 1.6Ah-0.6Ah
 • แรงดันไฟฟ้า(Voltage) : 2.1V
เนื่องจาก คุณ Dinh ได้ให้ข้อเสนอว่า อายุการใช้งานของถ่านอาจไม่ถูกต้อง ซึ่งผมแปลคำว่า "Holds charge up to ten years" เป็นว่า "มีอายุการใช้งานได้นาน 10 ปี" แต่คุณ Dinh ว่าควรจะเป็น "ถ้าไม่ได้ใช้งานพลังงานก็ยังคงอยู่ในถ่านไม่ขาดหายไป 10 ปี" ไม่ใช่ มีพลังงานจ่ายได้ 10 ปี" หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ ผมจึงนำข้อความดังกล่าวลงก่อน จนกว่าจะแน่ใจความถูกต้องอีกครั้ง
บทความ เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ ถ่านชาร์จพลังฉี่

 • http://www.japantrendshop.com/nopopo-eco-waterpowered-batteries-p-546.html
 • http://www.shinyshiny.tv/2008/01/ces_2008_nopopo.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom