สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ถุงมือซีพีอาร์CPR Glove ถุงมือซีพีอาร์ คือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่จะปฏิวัติการกู้ชีพผู้หยุดหายใจ ซึ่งขบวนการทำ CPR ที่ถูกต้องนั้นมีเทคนิค และแต่ละวินาที นั้นหมายถึงชีวิต หรือ ตาย ซึ่งถุงมือซีพีอาร์ นั้นจะช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในความประสบณ์ความสำเร็จในการกู้ชีพ ให้มากขึ้น

รายละเอียด เกี่ยวกับ ถุงมือซีพีอาร์

  • ถุงมือกู้ชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ ได้ประดิษฐ์โดย นักศึกษาวิศวกรรมกายภาพ 2 คนที่ชื่อว่า Corey Centen และ Nilesh Patel จากมหาวิทยลัย O'Canada's McMaster University
  • ถุงมือนี้ได้รับจัดอันดับจากนิตยสาร ไทมส์ ได้ยกย่องว่าถุงมือนี้เป็น สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดใน หมวดสุขภาพในปี 2007
  • ถุงมือนี้ประกอบไปด้วยวงจรไฟฟ้า และเซ็นเซอร์( Sensor ) ที่จะช่วยให้ผู้ทำ CPR ทราบอัตราการปั๊มหัวใจ ความหนักเบาในการปั๊มหัวใจ และมีสัญญาณเตือนเมื่อถึงจังหวะที่ต้องทำ mouth-to-mouth
บทความดีๆ เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ถุงมือ CPR

  • http://www.uphaa.com/blog/index.php/science-ideas/
  • http://medgadget.com/archives/2007/11/cprglove_making_inroads.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom