ปลา เล็กจิ๋วที่สุดในโลก

ปลา เล็กที่สุดในโลก ( world's smallest  fish)

7.9 mm. คือ ความยาวของปลาจิ๋วตัวนี้ จึงทำให้มันเป็น ปลา เล็กที่สุดในโลก และยังครองตำแหน่ง สัตว์มีกระดูกสันหลัง เล็กที่สุดในโลก อีกหนึ่งตำแหน่ง

ข้อมูลเฉพาะ ปลา เล็กที่สุดในโลก

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ของปลาจิ๋วตัวนี้ Paedocypris progenetica
  • ถูกค้นพบหนองน้ำบนเกาะในอินโดนีเซีย ซึ่งหนองน้ำดังกล่าวมีลักษณะเป็นกรดสูง( ค่า pH. = 3 ซึ่งนั้นแสดงว่ามีความเเข้มข้นกว่าน้ำฝน 100 เท่า) น้ำมีลักษณะคล้ายน้ำชาสีดำ
  • ลำตัวยาว 7.9 มิลลิเมตร
  • ส่วนอดีตปลาตัวเล็กที่สุดในโลกคือปลา Indo Pacific goby มีลำตัวยาว 8 มิลลิเมตร
ปลา เล็กที่สุดในโลก
เล็กขนาดไหน ก็แต่ 7.5 มิลลิเมตรเอง ( ตัวเมียโตเต็มวัย นะครับ ไม่ใช่ลูกปลา)

ข้อมูลอ้างอิง ปลา เล็กที่สุดในโลก ( world's smallest fish)

  • http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2006/jan/news_7501.html
  • http://www.practicalfishkeeping.co.uk/pfk/pages/item.php?news=1796

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom