บริการไปรษณีย์ เล็กที่สุดในโลก

เล็กที่สุดในโลก บริการไปรษณีย์ WSPS

WSPS ย่อมาจาก บริการไปรษณีย์ที่เล็กที่สุดในโลก(World's Smallest Postal Service) เป็นบริการคัดสำเนาจดหมาย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่คุณจะได้จดหมาย ที่ เล็กที่สุดในโลก ที่คุณจะหาไม่ได้ที่อื่น นอกจากที่ WSPS

รายละเอียด เกี่ยวกับบริการไปรษณีย์ เล็กที่สุด

  • Lea Redmond เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์ นี้โดยทำการคัดลอกจดหมาย ตามข้อความที่ผู้ส่งต้องการด้วยลายมือของเธอ ลงในกระดาษจดหมายจิ๋ว
  • สำนักงานของเธอก็เป็น โต๊ะเล็กๆ ที่จะนำไปตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อรับเขียนจดหมายจิ๋ว

ที่ทำการไปรษณีย์ของเธอเป็น เพียงโต๊ะจิ๋วตัวเล็กดังภาพ
  • หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ มันจะถูกใส่ลงในซองจิ๋ว จ่าหน้าซอง ติดสแตมป์(ปลอม) และผนึกซองครั่งสีแดงแทนกาว
  • กระดาษจดหมายมีขนาด 2.5 x 3.75 เซ็นติเมตร
  • เสร็จก็จ่ายตังค์ 8 เหรียญสหรัฐ ( ประมาณ 280 บาท/ฉบับ) เป็นค่าจดหมายจิ๋วฉบับนี้
  • หากสนใจต้องบินไปที่แถวอ่าว San Francisco ประเทศอเมริกา เนื่องจากเธอจะเคลื่อนร้านไปเรื่อย ต้องตรวจสอบสถานที่ทำการตาม Link นี้ก่อน http://www.leafcutterdesigns.com/shop/wsps/calendar.html
จดหมาย เล็กที่สุดในโลก
การจะอ่านจดหมายนี้จะต้องใช้ แว่นขยายอ่าน

จดหมายจิ๋ว
จดหมายจิ๋วกับบริการไปรษณีย์ ที่ เล็กที่สุดในโลก
หมายเหตุ จดหมายจิ๋วนี้ไม่สามารถส่ง ตู้ไปรษณีย์ปกตินะครับ ถ้าจะส่งไปให้เพื่อนต้องใส่ซองมาตรฐาน ติดสแตมป์ของจริง มันเป็นเพียงของที่ระลึกเท่านั้น
ข้อมูลอ้างอิง เล็กที่สุดในโลก บริการไปรษณีย์ WSPS

  • http://www.leafcutterdesigns.com/shop/wsps/about.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom