สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ไอเดียเจ๋ง ที่เย็บกระดาษไม่ง้อ ลูกแม็ค

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ไอเดียเจ๋ง ที่เย็บกระดาษไม่ง้อ ลูกแม็ค ( Staple-less Stapler Set )

Without staple ลูกแม็คหมด ถ้าแค่นี้ยังเซ็งไม่พอเมื่อพบว่ากล่องลูกแม็คก็ว่างเปล่า เรื่องเล็กๆแค่นี้แต่ในการทำงานสำนักงาน การเตรียมเอกสารเข้าประชุม มันไม่เล็กเลยหลายคนคงรู้ดี แต่ต่อไปเราไม่ต้องง้อ ลูกแม็ค อีกต่อไป เมื่อมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ไอเดียเจ๋ง "ที่เย็บกระดาษไม่ง้อ ลูกแม็ค"

หลักการทำงานของ ที่เย็บกระดาษไม่ง้อ ลูกแม็ค ( Staple-less Stapler Set )

หลักการนั้นแสนง่าย เมื่อไม่มีลวดเย็บกระดาษ ก็ใช้กระดาษเย็บตัวมันเอง
  1. ใส่กระดาษที่ต้องการเย็บเข้าไปใน ที่เย็บกระดาษ
  2. กดปุ่มที่เย็บกระดาษลง
  3. ดึงกระดาษออก ( เสร็จแล้ว )
ที่เย็บกระดาษ ไม่ใช้ ลูกแม็ค
ที่เย็บกระดาษนี้จะ ตัดกระดาษเป็นลิ้นเล็ก พร้อมกับพลิกลิ้นเล็กๆนี้สอดลิ้นนี้สอดเข้าร่อง ดังรูป


ซูมๆ ดูวิธีใช้กระดาษ เย็บ กระดาษ แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดคือ มันเย็บกระดาษได้หนาประมาณ 4-5 แผ่นเท่านั้น จึงข้อจำกัดนี้ทำ สิ่งประดิษฐ์นี้ยากที่จะเข้ามาแทน แม็คแบบดังเดิม

ข้อมูลอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ไอเดียเจ๋ง ที่เย็บกระดาษไม่ง้อ ลูกแม็ค ( Staple-less Stapler Set )

  • http://www.yankodesign.com/search/Sherwood+Forlee/
  • http://www.gmagazine.com.au/reviews/1153/fold-and-hold

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom