นินเจน สัตว์ประหลาด แห่งทะเลแอนตาร์กติกNingen นินเจน คือ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ ที่มีข่าวลือว่า คณะัสำรวจขั้วโลกใต้ได้พบเห็น สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ อยู่ในทะเลแอนตาร์คติก

ข่าวลือ เกี่ยวกับ นินเจน

  • มีรายงานจากลูกเรือ ของคณะสำรวจวาฬ หลายต่อหลายครั้งถึงการพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า นินเจน(Ningen)
  • Ningen มีความหมายว่า มนุษย์ wowboom
  • นินเจน เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ 20 - 30 เมตร สีขาว มีรูปร่างเคล้าโครงหยาบๆ คล้ายมนุษย์ คือ มีหัวกลม ช่วงท้ายคล้ายขา และบริเวณลำตัวมี ระยางค์ คล้ายมือบริเวณปลายระยางค์ เป็นริ้วคล้่ายนิ้ว 5 นิ้ว
  • ไม่มีข้อมูล หรือรูปภาพที่มีน้ำหนักในการมีตัวตนของ พวกมัน เนื่องจากข้อมูลการสำรวจ เป็นข้อมูลลับ รูปภาพเกี่ยวกับพวกมันเป็น ผลงานที่สร้างขึ้นจากคำบอกเล่าของ ลูกเรือ ในการพบเห็นพวกมัน
ข้อมูลอ้างอิง นินเจน

  • http://pinktentacle.com/2010/01/ningen-humanoid-sea-creatures-of-the-antarctic/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom