ธนาคารไทย แห่งแรกของประเทศไทย

ธนาคาร แห่งแรกของประเทศไทย

Book club บุคคลัภย์ คือ ชื่อของการทดลอง กิจการธนาคารโดยคนไทย แห่งแรกในประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ธนาคารไทย แห่งแรกของประเทศไทย

  • ในช่วงแรกของการทดลองกิจการ ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บุคคลัภย์ โดยการริเริ่มโดย พระเจ้าน้องยา เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ซึ่งกิจการ ของ บุคคลัภย์ ได้ดำเนินไปได้อย่างเจริญรุ่งเรือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม
  • ราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม "บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด" (Siam Commercial Bank,Limited) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙
  • ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์
  • โดยปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ แห่งแรกของประเทศไทย คือ สาขาถนนเพชรบุรี โดยด้านหลังติดคลองแสนแสบ ด้านข้างติดกับศึกษาภัณฑ์กิ่งเพชร
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
ส่วน ธนาคาร แห่งแรกที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยนั้น คือ ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ HSBC ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารต่างชาติ แห่งแรกในประเทศไทย
ข้อมูลอ้างอิง ธนาคาร แห่งแรกของประเทศไทย

  • http://www.scb.co.th/th/abt/abt_lgd_rbb.shtml
  • http://mymoney.wordpress.com/2007/01/05/first-bank-in-thailand/
  • http://groups.yahoo.com/group/LoOkKaew

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom