ธาตุ ที่ หายากที่สุดในโลก

ธาตุ ที่ หายากที่สุดในโลก ( Astatime is rarest element )

Astatime แอสทาทีน คือ ธาตุที่หายากที่สุดในโลก ดาดว่าในชั้นเปลือกโลก นั้นมีธาตุแอสทาทีนเพียง 30 กรัม(ประมาณ 1 ช้อนชา) เท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับ ธาตุ แอสทาทีน

  • เป็นธาตุในตารางธาตุ ลำดับที่ 85
  • มีสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษร At
  • คาดว่าในเปลือกโลกจะมีปริมาณ ธาตุแอสทาทีนเพียง 30 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนชา เท่านั้น)
  • เนื่องจากตัวอย่างธาตุที่มีอยู่ในมือมนุษย์ตอนนี้มีน้อยมาก เกินกว่าที่จะนำไปศึกษาค้นคว้าทราบแต่เพียงว่าเกิดจากการเสือมสลายของ ธาตุยูเรเนียม หรือ ทอเรียม ทำให้เป็นธาตุกัมมันตภาพรังสี(Radioactive Element)
  • เป็นธาตุในกลุ่ม ฮาโลเจน(Halogens) ที่มีน้ำหนักมากที่สุด
  • เนื่องจากเกิดจากการเสือมสลายของธาตุยูเรเนียม ทำให้คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ได้มากกว่า นำไปทำอาวุธทำลายล้างสูง เช่น ระเิบิดนิวเคลียร์
  • สาเหตุที่หาได้ยากยิ่งเนื่องจากเป็น ธาตุที่มีเสือมสลายเร็วมาก มีช่วงครึ่งชีวิต(Half-lift) สั้นมาก โดยจะมีเวลาในการเสือมสลายจนหมดภายในเวลาเพียง ไม่กี่นาทีเท่านั้น
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง ธาตุ ที่หายากที่สุดในโลก

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Astatine อ้างอิงในส่วนเนื้อหา
  • http://scienceray.com/chemistry/astatine-the-rarest-element-on-earth/ อ้างอิงในส่วนเนื้อหาและรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom