วัฏจักรของหินRock Cycle วัฏจักรของหิน คือ การขบวนการเกิด การแปรสภาพของหินทั้ง 3 ชนิด คือ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร ซึ่งจะหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนไป ไม่มีวันสิ้นสุด

อธิบาย ศัพท์ เกี่ยวกับหิน

 • Metamorphic (Marble) คือ หินแปร(หินอ่อน)
 • Igneons(Basalt) คือ หินอัคนี(หินซอลต์)
 • Sedimentary(Sandstone) คือ หินตะกอน(หินทราย)
วัฏจักร ของ หินอัคนี เปลี่ยนเป็น หินตะกอน

 • ลม ฝน ธารน้ำแข็ง กัดเซาะจนผุพัง เป็นกรวดทราย มาทับถมบน หินอัคนีจมลึกลงไปเรื่อยๆ
 • เมื่อนานวันเข้าตะกอนยิ่งทับถมกันสูงขึ้นๆ จนเกิดความกดดันมหาศาล และความร้อน แปรเปลี่ยนหินตะกอน เหล่านั้นเปลี่ยนเป็น หินแปร ในที่สุด
วัฐจักร ของ หินตะกอน เปลี่ยนเป็น หินแปร

 • ยิ่งนานวันเข้า ตะกอนที่ทับถมอยู่ด้านบนยิ่งมากขึ้นๆ ทำให้หินตะกอนจมลึกลงเรื่อยๆ
 • ยิ่งลึกหินตะกอนยิ่งได้รับแรงกดดันมากขึ้น และความร้อนจากแกนโลกมากขึ้น จนหิน
 • เมื่อนานวันเข้าตะกอนยิ่งทับถมกันสูงขึ้นๆ จนเกิดความกดดันมหาศาล แปรเปลี่ยนตะกอนเล็กๆ เหล่านั้นเป็น หินตะกอน
วัฐจักร ของ หินแปร เปลี่ยนเป็น หิน อัคคี

 • หินแปร ที่ยิ่งได้รับความร้อนจากแกนโลก จะเกิดการหลอมละลายเป็นแม็กม่า(Magma)
 • เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด ลาวา ที่ไหลออกมาเกิดการเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินอัคนี หรือ แม็กม่าที่เย็นตัวลงในเปลือกโลกก็จะก่อตัวเป็นหินอัคนี
วัฎจักรนี้จะเกิดหมุนเวียน กลับไปกลับมา จนกว่าโลกนี้จะปราศจากความร้อนใต้พิภพ และหรือสภาพอากาศ
ข้อมูลอ้างอิง วัฏจักร ของ หิน (Rock Cycle)

 • http://www.matt-willard.com/artwork/design/Rock-Cycle.jpg

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom