โรงแรมน้ำแข็ง ( Iechotel in Jukkasjärvi )

Iechotel ในหมู่บ้าน Jukkasjärvi ที่ห่างจาก Kiruna , ประเทศสวีเดน ประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรงในโลก โดยที่ในปี 1989 ศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางมายังหมู่บ้าน Jukkasjärvi เพื่อจัดแสดงผลงานจากการแกะสลักน้ำแข็ง และในฤดูหนาวปี 1990 ศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งชาวฝรั่งเศล นามว่า Jannot Derid ได้เข้ามาช่วยจัดทำผลงาน โดยจัดทำเป็น อิ๊กกลู (Igloo คือกระท่อมที่สร้างด้วยน้ำแข็งของชาวเอสกิโม) รูปทรงกระบอก ในคืนหนึ่งเมื่อห้องพักโรงแรมภายในเมืองเต็ม ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวบางคนได้มาขออนุญาต เพื่อขอพักในโถงงานจัดแสดงงานแกะสลักน้ำแข็ง โดยพวกเขานอนในถุงนอน ที่รองด้วยหนังกวางเรนเดียร์ ซึ่งพวกเขาก็คือแขกกลุ่มแรกของทางโรงแรม

รูปแม่น้ำ Torme เมื่อแม่น้ำทั้งสายกลายเป็นน้ำแข็ง
เมื่ออุณหภูมิของหมู่บ้าน Jukkasjärvi ลดต่ำลงกว่า ศูนย์องศาก็เป็นการเริ่มต้นก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็ง ( Iechotel ) โดยนำน้ำแข็งมาจากแม่น้ำ Torne และเหล่ประติมากรนักแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วทุกมุมโลก ที่เิดินทางมารวมตัวกันที่หมู่บ้านเล็กทางเหนือของเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล ( Arctic Circle ) เพื่อรวมกันก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็งนามว่า " Iechotel in Jukkasjärvi "

เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงแรมน้ำแข็ง แห่ง Jukkasjärvi จะประกอบด้วย บาร์ , โบสถ์ , โถงกลาง , พื้นที่ต้อนรับ , ห้องพักเดียว และห้องชุด ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 100 คน
รูปโถงกลางโรงแรม เมื่อเดืิอนมกราคม 2007


บาร์น้ำแข็ง จะสังเกตได้ว่าแก้วก็เป็นน้ำแข็งด้วย


โบสภ์น้ำแข็งรูปห้องพักโรงแรมน้ำแข็ง แห่ง Jukkasjärvi


รูปเฟอร์นิเจอร์น้ำแข็งต่างๆ เช่นเตียงน้ำแข็ง เก้าอี้น้ำแข็ง โต๊ะน้ำแข็ง ถ้วย ชาม
โดยนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องพัก นั่ง นอน บนเก้าอี้น้ำแข็ง เตียงน้ำแข็ง โดยโรงแรมน้ำแข็งมีพื้นที่มากว่า 6000 ตารางเมตร สำหรับห้องชุดแต่ละห้อง เป็นห้องพักที่มีเพียงหนึ่งเดียวและไม่เหมือนใคร ที่ได้รับการออกแบบจากสถาปนิก และจะเปลี่ยนไปในทุกๆปี และเมื่อถึงฤดูดูใบไม้ร่วงโีรงแรมทั้งหมดก็จะกลับสู่แม่น้ำ Torne

ข้อมูล

Iechotel ในหมู่บ้าน Jukkasjärvi เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของสวีเดน
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 17 F
มีพื้นที่ประมาณ 6000 ตารางเมตร
ใช้น้ำแข็งในการก่อสร้างประมาณ 5000 ตัน และใช้น้ำแข็งสร้างอุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์กว่า 1000 ตัน
การนอนผู้พักอาศัยต้องนอนในถุงนอน รองด้วยหนังกวางเรนเดียร์

อ้างอิง
http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_hotel
http://www.icehotel.com/Winter/Home/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom