วิธีพับผ้าเช็ดหน้า ( Pocket Square )

วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบต่าง


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Flat

วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ One Point


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Two Point


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Three Point


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Four Point


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Puff


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Four Mountains


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Four Point Crown


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Rolled Puff


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ One Point Roll


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Double Point Roll

วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Dunaway

วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Three Stairs


วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Winded Puff

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom