ปลิงแดงยักษ์ คินาบาลูKinabalu Giant Red Leech ปลิงแดงยักษ์คินามาลู เป็น 1 ในสายพันธุ์ปลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์ที่มีข้อมูล และผลการศึกษาน้อยมาก

ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับ ปลิงแดงยักษ์ คินาบาลู


  • เป็นปลิงขนาดใหญ่ มีความยาวน้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร
  • มีลำตัวสีแดง ส้ม
  • เป็นสัตว์ที่พบได้เพียงแหล่งเดียวในโลกคือบนยอดเขาคินาบาลู(Kinabalu) บนเกาะบอร์เนียว(Borneo)ประเทศมาเลเซีย เท่านั้น
  • ถึงได้ชื่อว่าปลิง แต่ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู ไม่กินเลือด แต่เป็นสัตว์กินเนื้อ แต่ไม่ต้องตกใจ พวกมันกินเฉพาะไส้เดือน เช่น ไส้เดือนยักษ์คินาบาลู (เป็นไส้เดือนที่มีความยาวถึง 70 เซ็นติเมตร)
  • พวกมันอาศัยในที่ชื้นแฉะ ซอยหิน พบเห็นตามพื้นดินได้เฉพาะเพียงช่วงฝนตกหนัก หรือหลังฝนตกเท่านั้น
คลังรูปภาพที่เกี่ยว ข้องกับ ปลิงยักษ์ คินาบาลู ( Kinabalu Giant Red Leech )


ถ้าเทียบจากมือ ปลิงแดงแยักษ์ตัวนี้ น่าจะมีความยาวประมาณ 30 เซ็นติเมตร


ซ้ายคือ ไส้เดือนยักษ์คินาบาลู อาหารโปรดของ ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู(รูปขวา)

สุด สยอง หนอน มรณะ มองโกล
หรือปลิงแดงยักษ์ จะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับ หนอนมรณะมองโกล (รูปนี้เป็นซากที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็น สัตว์ประหลาดในตำนานแห่งทะเลทรายโกบี หนอนมรณะมองโกล ที่อ้างว่า มีลำตัวสีแดงเลือด สามารพ่อนพิษ ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ ลำตัวยาวกว่าเมตร

ข้อมูลอ้างอิง ปลิงแดงยักษ์ คินาบาลู

  • http://www.mysabah.com/wordpress/?p=331
  • http://scienceray.com/
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Kinabalu_giant_red_leech

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom