สิ่งของ สำหรับ ไหว้ครู ใน วันครู

ไหว้ครู วันครู

Teacher Day วันครู คือ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ยังจำกันได้หรือเปล่า ว่าจะต้องใช้อะไรไปไหว้ครู และของแต่ละอย่างมีความหมาย ที่ต้องการจะสื่ออย่างไร ซึ่งมีทั้ง ดอกไม้ ใบหญ้า

ความหมาย สิ่งของสำหรับไหว้ครูในวันคร

ดอกเข็ม ความหมาย ไหว้ครู
ดอกเข็ม มีความหมาย สติปัญญา ที่เฉียบแหลม เหมือน เข็ม

ดอกมะเขือ ความหมาย วันครู
ดอกมะเขือ มีความหมาย ถึงความน้อบน้อม ถ่อมตน เนื่องมาจาก ดอกมะเขื่อที่จะออกผลได้จะมีลักษณะ น้อมลง ซึ่งหมายถึงศิษย์ที่จะได้วิชาความรู้ จะต้องน้อบน้อมเคารพ ครูบาอาจารย์

หญ้าแพรก ความหมาย วันครู
หญ้าแพรก มีความหมาย ความอดทนอดกลั้น ต่อทุกปัญหาทุกสภาวะ เนื่องจาก หญ้าแพรกทนแล้ง ทนฝน จะถูกเหยียบย้ำ ก็สามารถทนทานได้ ก็เหมือนศิษย์ จะต้องอดทนศึกษาเรียนรู้ เมื่อไปทำงานก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อแรงเสียดทาน แรงกดดันถึงจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom