พระพุทธรูปเล่อซาน พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูป แกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก

The Leshan Giant Buddha พระพุทธรูปเล่อซาน คือ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใต้ชื่อ "ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปเล่อซาน"

ประวัติ และข้อมูล เกี่ยวกับ พระพุทธรูปเล่อซาน

  • พระพุทธรูปเล่อซาน ประดิษฐานอยู่ที่เขาเอ๋อเหมยซาน (หรือที่รู้จักในชื่อ เขาง้อไบ๊ ) บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปคือ แม่น้ำ Qingyi ใน มณฑลเสฉวน(Sichuan) ประเทศจีน
  • เป็นที่น่าหลาดใจที่พระพุทธรูปเล่อซาน ไม่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในเสฉวน เมื่อปี 2008 เลย
  • องค์พระมีความสูง 71 เมตร ไหล่กว้าง 28 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูป แกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก
  • สร้างในช่วงราชวงศ์ถัง ( Tang Dynasty ) เริ่มก่อสร้างในปี 713 นำโดยหลวงจีน ชื่อว่า ไฮ่ถัง (Haithong)
  • เนื่องจากคุ้งน้ำบริเวณนี้ได้ กลืนกินเรือไปเป็นจำนวนมาก หลวงจีนไฮ่ถัง จึงหวังว่าการก่อสร้าง พระพุทธรูปเล่อซาน จะช่วยปกปักษ์ เรือต่างๆที่ผ่านมาบริเวณนี้
  • หลวงจีนไฮ่ถัง พูดไว้ว่าหากก่อสร้างพระพุทธรูปนี้สำเร็จ จะควักลูกตาของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้า
  • แต่หลวงจีนไฮ่ถังได้มรณภาพลงก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ งานก่อสร้างจึงหยุดไปกว่า 70 ปี
  • ต่อมาจึีงมีขุนนางใหญ่นามว่า Jiedushi ได้เข้ามสนับสนุนเรื่องงบประมาณจนก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 803
พระพุทธรูป แกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก
รูปนี้ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบขนาดกับนักท่องเที่ยว 2 คน
หลังจากการก่อสร้างพระพุทธรูปเล่อซานแล้วเสร็จ เป็นที่หน้าประหลาดใจว่า แม่น้ำ Qingyi ลดความรุนแรง และสงบลงอย่างน่าประหลาด ซึ่งในความเป็นจริง เป็นผลจากการแกะสลักพระพุทธรูป จะมีหินที่ต้องแกะสลักทิ้ง จะถูกทิ้งลงแม่น้ำทำให้กระแสน้ำ สงบลง
ข้อมูลอ้างอิง พระพุทธรูป แกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก


  • http://en.wikipedia.org/wiki/Leshan_Giant_Buddha
  • http://www.cycnet.com/cms/2004/cycenglish/picturechina/index_pics/t20050830_31220.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom