เครื่องยนต์ ที่ใช้อากาศเป็นเชื้อเพลิง


น้ำมันปิโตเลี่ยม เป็นพลังงานที่มีวันหมดทำให้นับวันมันก็ยิ่งมีราคาแพงขึ้นเรื่อย แล้วถ้ามีพลังงานทางเลือกที่ใช้ อากาศ ที่เราหายใจเข้าหายใจออกเป็นเชื้อเพลิงมันจะจ๊าบขนาดไหน?

รายละเอียด

  • อย่างแรกต้องขอบอกก่อนว่า อากาศ นี้ไม่เหมือน ลม เนื่องจากลมคือ อากาศที่เคลื่อนที่(พลังงานลม คือกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ ซึ่งอาจจะเกิดจากความแตกต่างของอุณภูมิ หรือความแตกต่างของบรรยากาศ หรืออาาจจะเกิดจากการหมุนของโลก)
  • นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้พัฒนาสุดยอดเทคโนโลยี่ที่จะใช้อากาศธรรมดาๆในการเก็บกักพลังงานโดยใช้เทคนิค ทำให้อากาศเย็นลงจนมีอุณหภูมิติดลบ 190 องศาเซลเซียส(ที่อุณหภูมิขนาดนี้อากาศจะเปลี่ยนสถานะจาก ก๊าซ เป็น ของเหลว)
  • เมื่ออากาศเหลวถูกทำให้ร้อนขึ้น มันจะเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการที่อากาศได้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลับไปเป็น ก๊าซอีกครั้งซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงดันสูงจากกการขยายตัว ความดันนั้นสามารถนำำไปใช้ดันลูกสูบในเครื่องยนตร์ หรือนำหมุนกังหันเทอร์ไบน์เพื่อปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์
  • ผลงานวิจัยนี้เป็นของ ด็อกเตอร์ทิม ฟ็อค(Dr. Tim Fox) ซึ่้งขณะนี้มีบริษัท Highview Power Storage ได้นำแนวคิดของด็อกเตอร์ทิม ไปสร้างสถานีไฟฟ้าต้นแบบเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี โดยขณะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกใช้ไปดูดออากาศเข้าสู่คอมเพรสเซอร์(แบบในตู้เย็น) เพื่อเปลี่ยนอากาศให้กลายเป็นของเหลวแล้วทำการเก็บกักอากาศเหลวไว้ในถังหุ้มฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิ
  • อากาศเหลวจำนวน 60 ตัน สามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้แก่ครัวเรือนได้ 6,000 หลัง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  • ประธานของบริษัทฯ นามว่า Gareth Brett กล่าวว่า เทคโนโลยีนี้ถูกกว่าการใช้แบตเทอรี่เก็บพลังงานมาก แบตเทอรี่นั้นเหมาะสมสำหรับระบบขนาดเล็กๆอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป มีเทคโนโลยีไม่มากนักที่จะเหมาะสมสำหรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ได้ในระบบผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีอากาศเหลวนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เหมาะ
  • โดยขณะนี้มีวิศวกรนามว่า Peter Dearman ได้สร้างเครื่องยนต์รถต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีอากาศเหลว โดยใช้ถังเบียร์โลหะเพื่อเก็บอากาศเหลว พลังงานที่ได้นั้นเพียงพอในการขับเคลื่อนรถเก๋ง Vauxhall Nova ให้สามารถทำความเร็ว 56 กิโลเมตร/ชั่วโมง เทคโนโลยีอากาศเหลวนี้โดดเด่นกว่ารถระบบไฟฟ้้าในหลายๆด้านทั้งในเรื่องราคาที่ถูกกว่ามาก ไม่มีการวัตถุดิบที่หายาก(แบตเทอรี่ใช้ธาตุลิเธียมที่เป็นธาตุหายากและมีจำนวนจำกัดไม่นานก็จะหมดสิ้นไป) ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางในการเดินทาง(รถไฟฟ้าใช้ได้เพียงระยะสั้นก็ต้องทำการชาจ์ตไฟใหม่)
อ้างอิง

  • http://web.orange.co.uk/article/news/liquid_air_could_be_the_fuel_of_the_future

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom