หัยั


โรคหัวยับ โรคประหลาดที่จะทำให้หนังศีรษะ เกิดรอยยับย่นจนแลดู หนังหัวคล้าย รอยยักในสมอง

อี

  • โรคประหลาดนี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า cutis verticis gyrat
  • วรสารทางการแพทย์ New England Journal of Medicine ได้รายงานว่าพบผู้ป่วยชาวบราซิลเลี่ยนอายุ 21 ปี(ไม่เปิดเผยชื่อ) ซึ่งป่วยเป็นโรคประหลาดที่พบได้ยากยิ่งที่จะทำให้หนังศีรษะเกิดการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติจนหนังศีรษะเกิดเป็นชั้นหนาขึ้น จนนำไปสู่รอยพับยับย่นทั่วหนังศีรษะ
  • จากการตรวจรักษาโดยแพทย์ชาวบราซิลเลี่ยน 2 ท่าน โรคหัวยับนั้นไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายอื่นใดกับผู้ป่วยนอกจากความไม่สวยงามเท่านั้น
  • ในรายงานยังระบุว่า ผู้ป่วยนั้นเริ่มมีอาการของโรคหัวยับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผู้ป่วยเป็นผู้มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา(intellectually impaired)แต่ไม่พบความเชื่อมโยงว่าความบกพร่องทางเชาว์ปัญญาจะนำไปสู่การโรคหัวยับ ผู้ป่วยไม่มีอาการทางจิตเวช(psychiatric)หรืออาการทางประสาท(neurological conditions)ใดๆ ผู้ป่วยไม่มีนิสัยชอบใส่หมวกตั้งแต่ก่อนเป็นโรคหรือหลังเป็นโรค
  • สาเหตุของโรคที่แน่นอนนั้นยังคงเป็นปริศนา แต่ในบางกรณีดูเหมือนมันจะมีความเกี่ยวพันธ์กับ ความผิดปกติทางสมอง เช่น โรคจิตเภท(psychiatric) โรคลมชัก(seizures) โรคหัวยับมักเกิดในชายมากกว่าหญิง โรคมักจะเกิดในช่วงวัยหนุ่มสาว
  • โรคนี้ไม่มีวิธีรักษาทางยานอกจากทำการผ่าตัดแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ผู้ป่วยคนนี้ไม่รู้สึกว่าอาการดังกล่าวนั้นน่ารังเกียจในทางตรงกันข้ามเขารู้สึกภูมิใจกับหนังศีรษะสุดแนวของเขาเสียอีก ทำให้ในเคสนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเสียตังค์ผ่าตัดทำให้เรื่องนี้ Happy Ending
อ้อิ

  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-2219624/Man-suffers-bizarre-rare-medical-condition-makes-scalp-look-like-twisted-surface-brain.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom