เกาะ ที่ ห่างไกลที่สุดในโลก (Bouvet Island) 


เกาะ Bouvet คือเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกด้วยระยะทางกว่า 1,700 กิโลเมตรจากแผ่นดิน(ปล.จุดสีชมพูคือสถานที่ตั้งของเกาะ)

รายละเอียด

  • เกาะ ฺBouvet เป็นเกาะภูเขาไฟ ไร้ผู้คนอาศัย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก
  • เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร โดยเฉลี่ย 93% ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง ณ บริวณกลางเกาะเป็นที่ตั้งของปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วอยู่
  • เกาะแห่งนี้ค้นพบเห็นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 1739 โดย Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier ซึ่้งเขาทำการบันทึกพิกัดของเกาะที่คลาดเคลื่อนไปทำให้ไม่มีใครพบเห็นเกาะแห่งนี้อีกเลยจนกระทั้งปี 1808 มันจึงถูกค้นพบอีกครั้งโดยนาย James Lindsay และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เกาะแห่งนี้มีมนุษย์ลงไปเหยียบย่าง ในปี 1825 มันถูกอังกฤษอ้างความเป็นเจ้าของ ในปี 1927 นอร์เวย์ก็อ้างความเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้จนเกิดความขัดแย้งกับอังกฤษ จนกระทั้งใีนปี 1930 เกาะแห่งนี้ถึงได้รับเอกราชจากอังกฤษ
  • ผืนแผ่นดินทีใกล้ที่สุดเกาะนี้คือ Queen Maud มีระยะทางห่างจากเกาะ 1,700 กิโลเมตร 
อ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Bouvet_Island

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom