ไอเดียกิ๋บเก๋ หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ เนวิเกเตอร์


ควันไฟคือสาเหตุของการเสีชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย Jeju จึงมีแนวคิดประดิษฐหน้ากากป้องกันควันไฟ แต่สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับรองจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือความร้อนฉะันั้นการที่สามารถหนีออกมาได้อย่างรวดเร็วเท่าไรก็จะลดการเผชิญกับความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานก็จะลดอัตราการเสียชีวิตได้ดียิ่งขึ้น พวกเขาจึงได้เพิ่มแสงเลเซอร์นำทางสู่ประตูหนีไฟเข้าไปด้วย ระบบเลเซอร์จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของอาคาร เพื่อสร้างภาพเป็นลูกศรเลเซอร์ฉายลงบนพื้นเพื่อนำทางผู้ประสบเหตุไปสู่ทางหนีไฟ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือควัน ไม่ใช่ความร้อนเนื่องจากผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้จะสำลักควันจนหมดสติ จนเป็นเหตุให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากรายงานของ NFPA
  • บ้านที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงครึ่งหนึ่ง
  • ในปี 2003-2006 สองในสาม ของบ้านที่เกิดเพลิงไหม้แล้วมีการเสียชีวิตจะพบว่าบ้านเหล่านั้นไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน(40%) หรืออุปกรณ์ชำรุดไม่ทำงาน(23%)
  • สาเหตุอันดับหนึ่งของเหตุเพลิงไหม้ภายในบ้านเกิดจากการปรุงอาหาร
  • ควันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนความร้อนจากเพลิงเป็นสาเหตุของการชีวิตอับดับรองลงมา
  • ในปี 2008 จากรายงานของสำนักงานดับเพลิงของอเมริกา(U.S. fire departments ) มีเหตุไฟไหม้บ้าน 386,500 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2,755 คน บาดเจ็บ 13,160 คน
อ้างอิง

  • http://www.nfpa.org/itemDetail.asp?categoryID=2022&itemID=47397&URL=Safety%20Information/Fire%20Prevention%20Week%202010/Fast%20facts%20about%20smoke%20alarms%20and%20fire&cookie_test=1
  • http://gajitz.com/smart-safety-gas-mask-laser-arrow-leads-to-exit-in-a-fire/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom