พลังงานไฟฟ้า ทางเลือก


ก่อนอื่นต้องขอเน้นว่า พลังงานไฟฟ้านี้ผลิต จากอากาศ ไม่ใช่แรงลม(อากาศที่เคลื่อนที่) หลายคนอาจจะเริ่มแปลกใจแล้วว่าแล้วมันจะผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร เมื่ออากาศไม่เคลื่อนที่ก็ไม่เกิดพลังงานจลน์

รายละเอียด

  • พลังงานไฟฟ้า ทางเลือกนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการแปลง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวด จะเกิดคลื่นแม่เหล็กกระจายตัวอยู่รอบๆเส้นลวด คลื่นแม่เหล็กนี้เรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) เป็น ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) หรือ กระแสสลับ(AC)
  • รอบตัวของมนุษย์ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมากมายนั้น ย่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมากมากกระจายตัวอยู่รอบ แต่ยังไม่เคยมีใครสามารถนำมันมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาก่อน
  • จนกระทั้ง ศาสตราจารย์ Manos Tentzeris จาก the Georgia Tech School of Electrical and Computer Engineering และทีมงานได้ประดิษฐ์ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ร่วมเซ็นเซอร์(Sensors) เสาอากาศ(Antenna) และ energy scavenging(อุปกรณ์รับพลังงานจากแหล่งภายนอก) ลงบนแผ่นกระดาษ หรือ แผ่นโพลิเมอร์
  • แต่พลังงานที่ได้นั้นไม่ได้มากมายอะไร เพียงแค่ ไมโครวัตต์(Microwatts) ถึง มิลลิวัตต์(Milliwatts) แต่มันสามารถนำรวมกัน เพื่อใช้กับเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก หรือ RFID tags
  • โดยจากการทดสอบอุปกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยใช้อุปกรณ์ผลิตกระไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ห่างไปครึ่งกิโลเมตร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิขนาดเล็ก(Temperature sensor) ได้สำเร็จ
  • ทีมวิจัยเชื่อมั่นว่าในอนาคต มันจะถูกประยุกต์ไปใช้อย่างแพร่หลาย เมื่อราคาถูกลงกว่านี้ และเมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยี่ตัวเก็บประจุ(capacitor)ชั้นสูง มันจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 50 มิลลิวัตต์ อย่างแน่นอน
  • ตัวอย่างที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เช่น เซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับตรวจจับวัตถุระเบิด ตรวจจับสามารถเคมีอันตรายบนอาหาร เป็นต้น
บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้มอูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2016302/Powered-air-Researchers-discover-gadget-extract-energy-sensors-us.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom