เครื่องบิน ทำให้ฝนตกบ่อย บริเวณสนามบิน


สำหรับชาวบ้านชาวช่อง ที่พักอาศัยอยู่ใกล้สนามบิน นอกจากจะได้รับผลกระทบจาก มลภาวะทางเสียงเมื่อเครื่องบินขึ้น-ลง และสภาพอากาศที่แปรปวน หลายคนอาจสงสัยว่าทำไม? สภาพอากาศรอบสนามบินถึงแปรปวนรุนแรง ทั้งฝนตก หิมะตก(เมืองนอก)

รายละเอียด

 • การที่สภาพอากาศบริเวณรอบๆสนามบินแปรปวนนั้น นักวิทยาศาสตร์มุ่งประเด็นไปที่ การขึ้น-ลง ของเครื่องบิน
 • โดยเมื่อเครื่องบินเจ็ท พุ่งสู่เมฆนั้นส่งผลเหมือนการ เพาะเมฆ(Cloud Seeding เป็นขบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ และชนิดเมฆ ไปสู่การเป็นเมฆฝน)เมื่อผลึกน้ำแข็งถูกสร้างในบรรยากาศจะทำให้เกิดฝน
 • การศึกษานี้อาศัยพื้นฐานจาก ภาพถ่ายดาวเทียมของเมฆบริเวณรอบๆสนามบิน และโมเดลคอมพิวเตอร์จำลองพฤติกรรมผลกระทบที่จะเกิดกัยเมฆเมื่อเครื่องบินพุ่งผ่าน
 • สนามบินฮีทโทรว์(Heathrow) หนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ที่มีเครื่องบินขึ้น-ลงไม่น้อยกว่า 1200 ไฟท์/วัน
 • ปรากฏการณ์ จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินพุ่งผ่าน เมฆซุปเปอร์คลู(Super cooled)ด้วยความเร็วสูง อากาศด้านหลังปีก และใบพัด จะขยายตัวและเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิตกลงอย่างทันทีทันใดถึงขั้นทำให้ ก่อเป็นละอองน้ำก่อตัวเป็นผลึกน้ำแข็งอย่างทันทีทันใด
 • ในขบวนการเกิดผลึกน้ำแข็งนั้นจะเกิดการคลายความร้อนแฝงออกมาทำอากาศบางส่วนร้อนและลอยตัวสูงขึ้นทำให้เกิดแรงดึงที่ด้านใต้เมฆดึงอากาศเย็นและชื้นด้านล่างเข้ามาเติมให้แก่ก้อนเมฆมากเข้ามากเข้าจน ละอองน้ำใหญ่ขึ้น หนักขึ้นจนไม่สามารถลอยอยู่บนอากาศแล้วตกลงมาเป็นฝน
 • ทั้งเมื่อเครื่องบินพุ่งผ่านเมฆ ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมฆล่วงเป็นรู(Fallstreak hole)คือเมื่ออุณหภูมิละอองน้ำในเมฆเย็นตัวจนถึงจุดเยือกแข็ง แต่ละอองน้ำไม่สามารถแข็งตัวเป็นน้ำแข็งได้เนื่องจากยังขาดอนุภาคนิวเคลียสที่จะเป็นแกนให้ก่อนตัวเป็นน้ำแข็ง และเมื่อละอองน้ำเริ่มเกิดเป็นผลึกน้ำแข็งมันจะส่งผลเป็นโดมิโนเอ็ฟเฟ็ค ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นรูขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเป็นให้เกิดรูในเมฆ(อาจเกิดได้นานหลายชั่วโมง)ส่วนผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะล่วงลงมาเป็นหิมะ บ้างผ่านอากาศร้อนจะละลายเป็นฝน
 • ด้วย 2 เหตุนี้ทำให้บริเวณรอบๆสนามบินจะมีสภาพอากาศที่แปรปวน ฝนตก หิมะตก บ่อยกว่าปกติ
เมฆล่วงเป็นรู(Fallstreak hole)
ข้อมูลอ้างอิง

 • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2010003/How-aircraft-make-rain-snow--Planes-influence-local-weather-land.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Fallstreak_hole
 • http://www.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/259/rain/artificial_rain.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom