ลดความอ้วนได้ ด้วยเปลือกขนนใครจะเชื่อว่า เปลือกขนน และเปลือกถั่ว ถุงมันฝรั่งทอด ที่เราไม่กินแล้ววางทิ้งไว้บนโต๊ะ จะสามารถทำให้เราสามารถลดจำนวน แคลอรี่ ได้มากถึง 40%

รายละเอียด

  • จากการศึกษาของ US. Academics ที่ได้ทำการทดลองโดยให้ ถั่วฟิสทาชิโอ(pistachios)แก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 140 คน
  • โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มAได้รับถั่วฟิสทาชิโอแบบแกะเปลือก ส่วนกลุ่มBได้รับถั่วฟิสทาชิโอแบบมีเปลือก ก่อนเข้าห้องเรียน
  • เมื่อสิ้นคาบเรียน นักวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไดัรับถั่วแบบแกะเปลือกแล้วคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่กินไปได้ 211 แคลอรี่ ขณะกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับถั่วแบบมีเปลือกที่ต้องแกะเปลือกและกองเปลือกที่กินแล้วไว้บนโต๊ะเรียนคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่กินไปได้เพียง 125 แคลอรี่น้อยกว่ากลุ่มแรกถึง 41%
  • สาเหตุที่ทำให้เปลือกถั่ว ทำให้รับแคลอรี่ลดลงนั้นเกิดจาก การที่กลุ่มตัวอย่างเห็นปริมาณเปลือกถั่วที่เหลือบนโต๊ะ ทำให้ทราบว่ากินถั่วไปมากน้อยขนาดไหนแล้ว
  • ผลที่ได้จากการทดลองนี้จึงมีชื่อเรียกว่า The Pistachio Effect จึงสามารถนำไปประยุกต์กับของกินอื่นได้ ทั้งท๊อฟฟี่ ขนมต่าง โดยเวลากินให้ทิ้งเปลือกไว้บนโต๊ะเพื่อให้เราปริมาณการกินของเราว่ามันมาก หรือ น้อยเพียงใดแล้ว
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016238/The-Pistachio-Effect-Shelling-nuts-unwrapping-sweets-cut-calories-40-cent.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom