ดาวเนปจูน โครจรอบตัวเอง 1 วัน ใช้ระยะเวลา

นับเป็นเวลากว่า 350 ปี ที่นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี นามว่า Giovanni Cassini ที่ค้นพบดาวเนปจูน มนุษย์พึ่งสามารถหาเวลาโคจรรอบตัวเองอย่างแม่นยำของดาวเนปจูนได้ โดยระยะเวลาโคจรรอบตัวเองหนึ่งวันของดาวเนปจูน อยู่ที่ 15 ชั่วโมง 57 นาที 59 วินาที โดยผลการคำนวณนี้เป็นผลงานของนาย Erich Karkoschka จากมหาวิทยาลยั University of Arizona

ข้อมูลเฉพาะของดาวเนปจูน

  • ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์อันดับที่ 8 ในระบบสุริยะจักรวาล(ไกลที่สุดจากดาวอาทิตย์)
  • เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3(โดยเส้นผ่านศูนย์กลาง) และอันดับที่ 4(โดยมวล) ในระบบสุริยะจักรวาล
  • เนปจูน เป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ของ โรมัน
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailyglobal.com/2011/06/scientist-discovers-neptunes-rotation-for-the-first-time/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom